Zmluva č. 10/2019

Typ: Dodávateľské zmluvy
Číslo: 10/2019    
Predmet : Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
Partner: Juno, DS
IČO: 36501522
Adresa: Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa
Dátum zverejnenia: 21.10.2019 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  zml-o-dielo-536.pdf, Veľkosť: 1.67 MB
Previazané dokumenty:

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies