Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1117/2023/OPR 22.8.2023 Zmluva č. 1117/2023/OPR o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 13/2012 1.2.2012 Zmluva Katastrálny úrad 37870173   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 100/2013 25.1.2013 Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností Správa katastra 37870173   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2017 14.11.2017 Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka a združenej investícii uzavretá podľa ust. §... ĽRZ 37793225   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 32019 14.1.2019 Zmluva o dodaní služieb Juraj Pacolt 37695261   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 3/2014 28.3.2014 Zmluva o dodaní služieb Juraj Pacolt 37685261   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2019W 21.3.2019 Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
Ľubomír Ludvik WINDOORS 37655264   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 6/2018 20.7.2018 Zmluva o dodaní služieb Ján Rydzik 37168169   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 01/2018 18.4.2018 Zmluva o dielo Milan Chlebák 37165828   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 02/2018 20.6.2018 Zmluva o dielo Milan Chlebák 37165828   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2018 13.7.2018 Zmluva o dielo spoloč. Tisina, s.r.o. Milan Chlebák 37165828   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2012 25.1.2012 Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o finančný príspevok z Programu cezhraničnej... Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprá 37 885 341   
Detail Objednávka vyšlá 2017 7.4.2017 Objednávka CBS spol, s.r.o. 36754749   
Detail Objednávka vyšlá 2017 7.4.2017 Objednávka CBS spol, s.r.o. 36754749   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 26.3.2013 Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka VSV consulting SLOVAKIA, s.r.o. 36735841   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2019 ZD 2.4.2019 Zmluva o dielo VSV consulting SLOVAKIA, s.r.o. 36735841   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 01/8/2011 15.8.2011 Na prípravu a realizáciu prác, uzvretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. MVD, s. r.o. 36660141  1 257,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy ZPV_LZ_101092239 29.12.2023 Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny Východoslovenská distribučná, a.s. 365999361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 100719147Zop 20.10.2011 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 100753409ZoP 6.11.2012 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy VSD 36599361   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies