Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 26.3.2013 Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka VSV consulting SLOVAKIA, s.r.o. 36735841   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2019 ZD 2.4.2019 Zmluva o dielo VSV consulting SLOVAKIA, s.r.o. 36735841   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 01/8/2011 15.8.2011 Na prípravu a realizáciu prác, uzvretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. MVD, s. r.o. 36660141  1 257,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 100719147Zop 20.10.2011 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 100753409ZoP 6.11.2012 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 100755254ZoP 23.11.2012 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Vychodoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy č3 23.11.2012 príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny Vycodoslovenská distribučna, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 100758464 27.12.2012 Zmluva o pripojení Vychodoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 029253002013 20.2.2013 Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000698415V 7.2.2014 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000698418P 7.2.2014 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS00006984201 10.2.2014 Zmluva o pripojení žiadateľa o prípojenie do distribučnej sústavy VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000698417R 10.2.2014 Zmluva o pripojení VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000698426Q 10.2.2014 Zmluva o pripojení 24ZVS0000698426Q 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000698419N 10.2.2014 Zmluva o pripojenie VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000698427O 10.2.2014 Zmluva o pripojení VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000698416T 10.2.2014 Zmluva o pripojení VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS00006984112 10.2.2014 Zmluva o pripojení VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000698414X 10.2.2014 Zmluva o pripojení VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000698425S 10.2.2014 Zmluva o pripojení VSD 36599361   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies