Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2012 13.1.2012 ZMLUVA O DIELO VSV consulting SLOVAKIA, s.r.o. 36 735 841  5 220,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011029 18.8.2011 Náter strechy MVD, s.r.o. 36 660 141  1 257,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č.1 18.4.2018 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR - PACK, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2019 NO 8.3.2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK,a.s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2020NP 4.3.2020 Dodatok č.1 Natur-Pack, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č.2/2021 28.5.2021 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... NATUR - PACK, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2024/NATUR-PACK 11.3.2024 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... NATUR - PACK, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2023/Zam 5.6.2023 Dodatok č. 1 k Zamestnávateľskej zmluve UNIQA d.d,s., a.s. 35977540   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 201916720 27.1.2020 Certifikát č. 201916720 Digis, a.s. 35975946   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 27.4.2015 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 8001100112 19.1.2012 Zmluva o prípojení k distribučnej sieti SPP - distribúcia, a.s. 35910739   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 3000055194 20.11.2023 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Prvá internetová, s.r.o. 35849487   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č. 1, k zmluve 3000055 20.11.2023 Dodatok č.1, k zmluve 3000055194 Prvá internetová, s.r.o. 35849487   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Zmluva o nájme podľa § 663 20.11.2023 Zmluva o nájme podľa § 663 a § 721 Občianskeho zákonníka Prvá internetová, s.r.o. 35849487   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 3000055554 18.12.2023 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Prvá internetová, s.r.o. 35849487   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2023/F 18.12.2023 Dodatok č. 1, k zmluve 3000055554 Prvá internetová, s.r.o. 35849487   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 9100109283 26.4.2011 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256   
Detail Faktúra došlá 7443073430 28.6.2011 faktúra SPP SPP 35815256  1 251,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 5100002035 3.11.2011 SPP SPP 35815256  1 395,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6300054645 2.12.2011 Faktúra SPP 35815256  1 644,00 EUR 

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies