Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 20/2023 23.8.2023 Objednávka INPRO Poprad, s.r.o. 36501476   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 7555/312/12P 7.12.2012 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy dodáto č. 2 k Zmluve č. 291/06 15.7.2013 DODáTOK č. 2 k Zmluve č. 291/06/AZ/DV,DK Podtatranská vodárenská prvádzková spoločnosť,a.s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 630/312/13P 6.8.2013 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 387/312/14P 6.8.2014 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968   
Detail Objednávka vyšlá 17/2020 30.12.2020 Objednávka Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 154/312/21Pv 16.4.2021 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968   
Detail Objednávka vyšlá 6/2022 3.5.2022 Objednávka Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968   
Detail Objednávka vyšlá 10/2023 24.7.2023 Objednávka Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2014 15.8.2014 Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam K K GROUP spol. s. r. o. 36485349   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12013 17.4.2013 Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej v zmysle § 289 a nasl. Obchodného zákonníka Slovdach, s.r.o 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 6.5.2013 Zmluva o prevode práv zo stavbeného povolenia a projektovej dokumentácie SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 9.5.2013 Nájomná zmluva uzavretá v zmysle ust. § 663 a nasl. občianskeho zákonníka medzi zmluvnými... SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 6.5.2013 Zmluva o prevode práv zo stavebného povolenia a projktovej dokumentácie SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 10.5.2013 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve uzatvorená v zmysle § 289 a nasl. Obchodného zákonníka SLOVDACH, s.r.o 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1401-2014 17.2.2014 Kúpna zmluva Slovdach, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 16.1.2015 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 1401-2014 zo dňa 14.1.2014 Slovdach, s. r. o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 700/301/2015 2.7.2015 Záložná zmluva Slovdach, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 29.12.2015 Kúpna zmluva Slovdach, s. r. o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/20 1.7.2020 Zmluva o dielo Slovdach,s.r.o. 36465330   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies