Zmluva č. 1/2021/DS

Typ: Dodávateľské zmluvy
Číslo: 1/2021/DS    
Predmet : Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na stavebné práce: "Denný stacionár Kamienka" 
Partner: STACH s.r.o.
IČO: 46866566
Adresa: 08642 Fričkovce
Dátum zverejnenia: 15.1.2021 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  denny-stacionar.pdf, Veľkosť: 17.55 MB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č.1

Dodatok: Dodatok č. 3/DS

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies