Zmluva č. 1/2012

Typ: Dodávateľské zmluvy
Číslo: 1/2012    
Predmet : Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o finančný príspevok z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI, Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013 
Partner: Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprá
IČO: 37 885 341
Adresa: Prostějovská 117/A, 080 01 Prešov
Dátum zverejnenia: 25.1.2012 
Dátum uzavretia zmluvy: 23.1.2012 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  zmluva_o_dielo_enpi0001.pdf, Veľkosť: 1.68 MB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies