Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2240002529 7.2.2012 Faktúra za elektrinu Vychodoslovenská energetika a.s. 36211222  3 220,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 004/2012 7.2.2012 Faktúra "Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011" NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  3 702,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120172 7.2.2012 Fatúra EKOS Ekos, spol. s.r.o. 36168475  1 458,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 29.2.2012 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2012 EKOS, spol. s.r.o. 36168475   
Detail Faktúra došlá 12024 7.3.2012 Práce vykonané nakladačom JCB Tisina, s.r.o.   1 546,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 012012 15.3.2012 došlé faktúry došlé faktúry za 01/2012    
Detail Faktúra došlá 022012 19.3.2012 došlé faktúry za 2/2012 došlé faktúry za február 2012    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 23.3.2012 Dodatok k Zmluve č. 17442011 o poskytnutí finančných prostriedkov Úrad vlády SR 00151513   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/§52/2012/NP V-2 29.3.2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť Úrad práce, soc. vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/ § 50j / 2012/ NP 29.3.2012 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred... ÚPSVaR 37937740   
Detail Faktúra došlá 3/2012 11.4.2012 došle faktúry za marec 2012 došlé faktúry    
Detail Faktúra došlá 42012 7.5.2012 došlé faktúry za apríl 2012 došlé faktúry    
Detail Faktúra došlá 052012 1.6.2012 zoznam došlých faktúr za máj 2012 faktúry    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2012 6.6.2012 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva Autodoprava Dávid Olejnik 46 422 749   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 05/2012 21.6.2012 ZMLUVA O DIELO -" Zateplenie budovy obecného úradu s kultúrnym domom Kamienka "
Ing. Milan Štupak - IVS 00329941  94 080,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 062012 2.7.2012 došlé faktúry za jún 2012 faktúry    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 402/2012/ORHC 31.7.2012 Zmluva o poskytovaní dotácií - "Príprava pre hokejové ihrisko" Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 8 3.8.2012 Zmluva o bežnom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 88 3.8.2012 dodatok-12-VOP Slovenska sporitelna    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 888 3.8.2012 dodatok-13-VOP Slovenska sporitelna    

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies