Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 72012 7.8.2012 došlé faktúry za júl 2012 došlé faktúry    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/020/11 9.8.2012 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úveru (B) Prima banka Slovensko, a. s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/025/08 10.8.2012 Zmluva o terminovanom úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 210/AUOC/12 30.8.2012 Zmluva o úvere č. 210/AUOC/12 Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 210/12 30.8.2012 Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 210/12 30.8.2012 Dodatok č. 1 k zmluve o úvere č. 210/AUOC/12 Slovenska sporitelna 00151653   
Detail Faktúra došlá 08/2012 4.9.2012 došlé faktúry za august 2012 dodávatelia    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 5.9.2012 Úverové podmienky Slovenská sporiteľňa    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 5.9.2012 sadzobník poplatkov SLSP Slovenská sporiteľňa    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 10/2012 20.9.2012 Zmluva o dielo 102012 Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 28.9.2012 k Dohode č. 2§522012 NPV 2 ÚPOSVaR 37937740   
Detail Faktúra došlá 92012 8.10.2012 Došlé faktúry 9/2012 faktúry 9/2012    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 17.10.2012 Zmluva o dielo Jaroslav Hrebík 35399244   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 18.10.2012 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich zákona 512/1991 Zb. Regionálna rozvojová agentúra Šírava 35578050   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 11/2012 18.10.2012 Zmluva o dielo č. 112012 Ing. Milan Štupák - IVS 1020762644   
Detail Faktúra došlá 10/2012 5.11.2012 došlé faktúry za október 2012 došlé faktúry 102012    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2012 6.11.2012 EFEKT 9 k Zmluve o združenej dodávke elektriny VSE 36211222   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 6.11.2012 Zmluva o dodávke plynu SPP 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č. 1 6.11.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu SPP 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 100753409ZoP 6.11.2012 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy VSD 36599361   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies