Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 12.10.2013 Zmluva o využívaní služieb Nonstop Banking VÚB, a.s. 31320155   
Detail Faktúra došlá 92013 16.10.2013 došlé faktúry za september 2013 Obec Kamienka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 23.10.2013 Kúpna zmluva Juraj Šimon a manželka Viera Šimonová    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2112013 11.11.2013 Zmluva o nájme bytu Rastislav Krett    
Detail Faktúra došlá 102013 15.11.2013 došle faktúry za október 2013 Obec Kamienka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č.2 18.11.2013 Zmluva o dielo č. 05/2008 Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 22.11.2013 Zmluva o užívaní poľovného revíru uzatvorená podľa § 13 až 15 Zákona č. 274/2009 Z.z. o... Poľovnícke združenie "PAŠKOVA" 42342406   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 6.12.2013 Zmluva o poskytnutí služieb TISINA s.r.o., Kamienka 31727042   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 532009 10.12.2013 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 53/2009 Poľnohospodárske družstvo so sídlom Kamienka 00204421   
Detail Faktúra došlá 112013 16.12.2013 došlé faktúry za november 2013 Obec Kamienka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 17.12.2013 Zmluva o nájme bytu Mária Zimová    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 19.12.2013 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 30.12.2013 Zmluva o poskytovaní implementačných služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.... Agentúra regionálneho rozvija PSK 37885341   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1101/248 13.1.2014 GRANT CONTRACT-EXTERNAL ACTIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITY - HUSKROUA /1101/ The National Development Agency Wesselényi street 20-22, 1077    
Detail Faktúra došlá 122013 27.1.2014 došlé faktúry za december 2013 Obec Kamienka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č.3 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke lelektriny č.5100307629C/2014 VSE 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č. 3 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č. 3 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č. 3 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č. 3 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE 36599361   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies