Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy dodatok č. 2 9.6.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 20012010 Euro-Building, s.r.o. 35638066   
Detail Faktúra došlá 7443073430 28.6.2011 faktúra SPP SPP 35815256  1 251,97 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 329941 29.6.2011 Zmluva o spolupráci DATATRADE s.r.o. 35 960 132   
Detail Faktúra došlá 05011 15.7.2011 faktúra za náter strechy na budove KD Mgr. Alexander Ružbašan 10768561  5 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002529 1.8.2011 Faktúra za elektrinu VSE 36211222  2 661,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2211012049301 8.8.2011 Poskytnutie nenavr. fin. príspevku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Sl 00156621  465 871,86 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 01/8/2011 15.8.2011 Na prípravu a realizáciu prác, uzvretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. MVD, s. r.o. 36660141  1 257,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/025/08 16.8.2011 Dodatok k Zmluve o termínovanom úvere Dexia banka Slovensko a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/020/11 16.8.2011 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) Dexia banka Slovensko a.s. 31575951  443 604,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011029 18.8.2011 Náter strechy MVD, s.r.o. 36 660 141  1 257,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 374/13/0711 23.8.2011 Zmluva o bežnom účte Dexia banka Slovensko a. s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2011 23.8.2011 Dodatok zmluvy o odovzdávaní údajov platobného styku e-Banka Dexia banka Slovensko a.s. 31575951   
Detail Faktúra došlá 200100403 6.9.2011 Faktúra EURO-BUILDING, a.s. 35683066  110 352,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 20113338 14.9.2011 Faktúra EKOS, spol. s.r.o. 36168475  1 017,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 20114149 13.10.2011 Faktúra Ekos,spol. s.r.o. 36168475  1 103,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 100719147Zop 20.10.2011 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Faktúra došlá 2240002529 3.11.2011 Faktúra za elektrinu VSE 36211222  2 661,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5100002035 3.11.2011 SPP SPP 35815256  1 395,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 200100528 8.11.2011 EURO-BUILDING EURO-BUILDING, a.s. 35683066  2 353,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 200100527 11.11.2011 Faktúra EURO-BUILDING,a.s. 35683066  125 744,16 EUR 

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies