Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 6.11.2012 Zmluva o nájme bytu Rastislav Krett    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12/2012 12.11.2012 Zmluva o dielo č. 12/2012 Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 100755254ZoP 23.11.2012 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Vychodoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy č3 23.11.2012 príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny Vycodoslovenská distribučna, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 27.11.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o správe majetku obce ZŠ s MŠ Kamienka 37872877   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2012 27.11.2012 Zmluva o kúpe iPhone zariadenia Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Faktúra došlá 11/2012 4.12.2012 došlé faktúry za november 2012 faktúry    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 7555/312/12P 7.12.2012 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 122012 10.12.2012 Zmluva o poskytnutí služieb Tisina, s.r.o. 31727042   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 100758464 27.12.2012 Zmluva o pripojení Vychodoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1079060066 7.1.2013 Poistenie zodpovednosti za škodu sposobenú prevádzkou motorového vozidla Komunálna poisťovňa 31595545   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1079060067 7.1.2013 Poistenie zodpovednosti za škodu sposobenú prevádzkou motorového vozidla Komunálna poisťovňa 31595545   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1079060068 7.1.2013 Poistenie zodpovednosti za škodu sposobenú prevádzkou motorového vozidla Komunálna poisťovňa 31595545   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 0109000937 7.1.2013 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Komunálna poisťovňa 31595545   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy A/932/07/2009 23.1.2013 Zmluva o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 23.1.2013 Kúpna zmluva František Jendrejčák a Mária Jendrejčáková    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 100/2013 25.1.2013 Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností Správa katastra 37870173   
Detail Faktúra došlá 122012 28.1.2013 došlé faktúry za december 2012 faktúry    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 30.1.2013 Zmluva o dielo uzavretá podľa § - u 631 a nasledujúcich § Občianskeho zákonníka DOMING spol. s.r.o. Košice 31649971   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 07/2013 31.1.2013 Nájomná zmluva o nájme nabytového priestoru ZŠ s MŠ Kamienka 37872877   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies