Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 12013 8.2.2013 došlé faktúry za január 2013 12013    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 029253002013 20.2.2013 Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Faktúra došlá faktúry za február 2013 6.3.2013 došlé faktúry za mesiac február 2013 Obec Kamienka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 52/2013/NP V-2 14.3.2013 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy PL-SK/PO/IPP/III/160 14.3.2013 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu TERRA CARPATHIA
VÚC Prešov 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1802011 18.3.2013 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1.11.2012 25.3.2013 Zmluva o dokdávke plynu Slovenský plynárensky priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 01 25.3.2013 Dodátok č.01 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 26.3.2013 Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka VSV consulting SLOVAKIA, s.r.o. 36735841   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1cvč 2013 28.3.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie na Centrum voľného času na rok 2013 Obec Stráňany 000330221   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 28.3.2013 Kúpna zmluva Michal Lipnický    
Detail Faktúra došlá 32013 4.4.2013 došlé faktúry za marec 2013 faktúry    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12013 17.4.2013 Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej v zmysle § 289 a nasl. Obchodného zákonníka Slovdach, s.r.o 36465330   
Detail Objednávka vyšlá 112013 19.4.2013 Objednávka Agentúra reg. rozvoja PSK    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 26.4.2013 Dodatok č. 1 VÚC Prešov 37870475   
Detail Objednávka vyšlá 13/2013 29.4.2013 Objednávka Ikaro, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 2.5.2013 VÚB Banka VÚB Banka 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 6.5.2013 Zmluva o prevode práv zo stavbeného povolenia a projektovej dokumentácie SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 6.5.2013 Zmluva o prevode práv zo stavebného povolenia a projktovej dokumentácie SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Faktúra došlá 42013 7.5.2013 došlé faktúry za apríl 2013 Obec Kamienka 00329941   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies