Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 699/11/11 23.11.2011 Zmluva o dielo č. 699/11/11 GRD,s.r.o. 31645399  7 320,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/11490 23.11.2011 Predfaktúra GRD s.r.o.   5 856,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 20012010 24.11.2011 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 20012010 EURO-BUILDING,a.s. 35683066   
Detail Faktúra došlá 200100598 29.11.2011 EURO-BUILDING,a.s. - Faktúra EURO-BUILDING,a.s. 35683066  126 677,51 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1744/2011 30.11.2011 ZMLUVA Úrad vlády SR 00151513   
Detail Faktúra došlá 6300054645 2.12.2011 Faktúra SPP 35815256  1 644,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2011 8.12.2011 Zmluva o poskytnutí služieb Tisina, s.r.o. 31727042   
Detail Faktúra došlá 200100658 16.12.2011 Faktúra 200100658 EURO-BUILDING, a.s. 35683066  93 214,93 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/2011 19.12.2011 Dodatok č. 2 MPaRV 00156621   
Detail Faktúra došlá 1112531 21.12.2011 doúčtovanie za schodiskovú plošinu do ZEC GRD, s.r.o. 31645399  1 464,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12011 23.12.2011 Zmluva o dielo
NetBuilding Slovakia s. r.o. 43780610   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 0109000937 23.12.2011 Poistná zmluva Komunálna poisťovňa    
Detail Faktúra došlá 039/2011 2.1.2012 NetBuilding Slovakia s.r.o. NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  3 617,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7164016139 10.1.2012 SPP - faktúra SPP 35815256  1 752,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2012 13.1.2012 ZMLUVA O DIELO VSV consulting SLOVAKIA, s.r.o. 36 735 841  5 220,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002529 17.1.2012 Faktúra za elektrinu VSE 36211222  2 220,38 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 8001100112 19.1.2012 Zmluva o prípojení k distribučnej sieti SPP - distribúcia, a.s. 35910739   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2012 25.1.2012 Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o finančný príspevok z Programu cezhraničnej... Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprá 37 885 341   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 13/2012 1.2.2012 Zmluva Katastrálny úrad 37870173   
Detail Faktúra došlá 7202422390 7.2.2012 Faktúra za plyn SPP 35815256  1 698,00 EUR 

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies