Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 31.12.2015 Zmluva o nájme bytu Mária Zimová    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 1.11.2015 zmluva o nájme bytu Rastislav Krett    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 29.12.2015 Zmluva o poskytnutí služieb Tisina, s.r.o. 31727042   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2016 15.1.2016 Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet VÚB, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy KRHZ-PO-433-083/2015 22.12.2015 Zmluva o výpožičke MV SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy KRHZ-PO-728-070/2015 11.1.2016 Zmluva o výpožičke MV SR 00151866   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 01/2016 25.1.2016 Zmluva o dielo č. 01/2016 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o. 31714030   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2016 25.2.2016 Kúpna zmluva Gočíková Anna r. Kolejová    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy ZLP-2016-1448 15.2.2016 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 45736359   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2016 25.2.2016 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb Mesto Stará Ľubovňa 00330167   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy SL1/AOTPaESF/ZAM/2016/7393-17 1.3.2016 Dodatok č.1 ÚPSVaR 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 03 8.3.2016 Dodatok SPP, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 0076-PRB/2015/Z 21.3.2016 Záložná zmluva uzatvorená podľa § 151a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 30416094   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12/2016/§54-ŠnZ 22.3.2016 Dohoda č.12/2016/§54-ŠnZ ÚPSVaR 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 26522 4.4.2016 Zmluva Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2016 6.4.2016 Kúpna zmluva Mgr. Mária Bittnerová, rod. Hrebíková a Helena Študencová, rod. Hrebíková    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12016 18.4.2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2016 Dobrovoľný hasičský zbor Kamienka 001774746113   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/025/08 20.4.2016 Zmluva o termínovanom úvere Prima banka Slovensko, a. s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/003/15 20.4.2016 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) Prima banka Slovensko, a. s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2016 21.4.2016 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty o.z. 42035287   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies