Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č. 1 5.12.2016 Dodatok STRABAG s.r.o. 17317282   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2017 28.12.2016 Zmluva o poskytnutí služieb Tisina s.r.o., Kamienka 31727042   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2017 11.1.2017 Zmluva o dodávke plynu SPP, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 4419009659 19.1.2017 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a... Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2017 20.1.2017 Zmluva o nájme bytu Mária Zimová    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 51000307629C/2017 7.2.2017 Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12017 22.2.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2017 Gréckokatolícka charita 35514388   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 32017 23.2.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2017. TJ MIER, Kamienka 42237777   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 22017 28.2.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2017 DHZ Kamienka 001774746113   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2017 17.3.2017 Kúpna zmluva Anna Matoľáková    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 10/2017/§54-ŠnZ 6.4.2017 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 20/2017/§54-PZ 6.4.2017 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000020002W 6.4.2017 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000020038B 6.4.2017 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/003/15 19.4.2017 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 32017 2.5.2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2017 Vychododslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 82017 4.5.2017 Dohoda č. 8/2017/§54(50+) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2017 3.5.2017 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2017 19.5.2017 Zmluva o dielo o vykonaní prác podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č.... Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2017 3.5.2017 Zmluva o nájme bytu Martin Nestorík    

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies