Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2017 24.5.2017 Dodatok ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 17.3.2017 Anna Matoľáková    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 10/2016 12.6.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.10/2016 uzavretej dňa 02.05.2017 Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 37717 26.6.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 93/2017/§54-PZ 6.7.2017 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 04 17.7.2017 Dodatok č. 04 k Zmluvám o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 334/2017/ORHC 2.8.2017 Zmluva Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 17/38/50J/58 3.10.2017 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2017 13.11.2017 Zmluva o poskytnutí služieb Michal Raškevič 40319902   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2017 14.11.2017 Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka a združenej investícii uzavretá podľa ust. §... ĽRZ 37793225   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/38/012/1 8.1.2018 Dohoda č. 18/38/012/1 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. resp. bod 5 zákona č.... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2018 16.1.2018 Kúpna zmluva Peter Nestorik    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2018 9.2.2018 Kúpna zmluva Ivan Gluchman    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/2018 13.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2018 TJ MIER, Kamienka 42237777   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12018 12.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2018 Gréckokatolícka charita 35514388   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2018 22.2.2018 Kúpna zmluva Ing. Juraj Jedinák a manželka Mária Jedináková    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1138/2017 23.2.2018 Nájomná zmluva Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kamienke 00204421   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 180310 19.3.2018 Licenčná zmluva IFOsooft s. r. o. 31666108   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/38/50J/6 28.3.2018 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 38024 5.4.2018 Zmluva Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/003/15 17.4.2018 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies