Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č.3 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE 36559361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č. 3 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č. 3 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č. 3 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Príloha č. 3 29.1.2014 Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2014 VSE    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1401-2014 17.2.2014 Kúpna zmluva Slovdach, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 30.12.2013 Zmluva o poskytovaní implementačných služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.... Agentúra regionálneho rozvija PSK 37885341   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 25.2.2014 Dodátok č.1 ÚPSVaR -Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2014 19.3.2014 Kúpno - predajná zmluva č. 1/2014 Tisina 31727042   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2014 19.3.2014 Kúpno - predajná zmluva č. 1/2014 Tisina,s.r.o. 31727042   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy ZoP/2013/Fk/20-PP 25.3.2014 Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zmena stavebníka Východoslovenská distribučná a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/2014 28.3.2014 Zmluva o dodaní služieb Michal Raškevič 40319903   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 3/2014 28.3.2014 Zmluva o dodaní služieb Juraj Pacolt 37685261   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 32 4.4.2014 Dohoda číslo 32/§52/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou
menších obecných...
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 22/§50j/NS 2014/ŠR 30.4.2014 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §... Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2014 6.5.2014 Zmluva o dielo Tomáš Dinis 31280641   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2014 27.5.2014 Zmluva o dielo Tomáš Dinis 31280641   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/015/13 20.6.2014 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy tzv2014-06-18bt1 30.6.2014 Licenčná zmluva na zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2014-BP003 9.7.2014 Zmluva o dielo IURIS CONSULTING s.r.o. 47123541   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies