Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 34/2015/§54-VZ 1.4.2015 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest ÚPSVaR - SĽ 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 19/§52/2015/ŠR 27.1.2015 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Úrad práce, sociaálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/003/15 20.4.2015 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) Prima banka Slovensko,a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 27.4.2015 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 4419005757 21.5.2015 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a... Komunálna poisťovňa, a. s. 31595545   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 700/301/2015 1.7.2015 Zmluva o úvere Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 700/301/2015 2.7.2015 Záložná zmluva Slovdach, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 4419006739 2.7.2015 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a... Komunálna poisťovňa, a. s. 31595545   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 13.7.2015 Kúpna zmluva Ľuboš Karaš a Mária Karašová    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 0077-PRB/2015 21.8.2015 Zmluva č. 0077-PRB/2015 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti MDVaRR SR 30416094   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 0076-PRB2015 21.8.2015 Zmluva č. 0076-PRB/2015 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov MDVaRR SR 30416094   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 10/J/2015 18.9.2015 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 11/J/2015 18.9.2015 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 8/2014 21.9.2015 Zmluva Ing. Duditšová Matilda 32511540   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 9/2015 21.9.2015 Zmluva o dielo Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 15/38/50J/33 29.9.2015 Dohoda ÚPSVaR - SĽ 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 30.9.2015 Kúpna zmluva Štefan Sivuľka a Mária Sivuľková    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 13/2015/§54-ŠnZ 27.10.2015 Dohoda ÚPSVaR - SĽ 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 31.8.2015 Dodatok Agentúra regionálneho rozvoja PSK 37885341   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy ZLP-2015-1224/OPIS 23.11.2015 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45736359   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies