Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 19/2014 16.5.2014 Mandántna zmluva INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 202014 16.5.2014 Mandántna zmluva INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy tz2014-06-18bt1 30.6.2014 Licenčná zmluva TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 387/312/14P 6.8.2014 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 402/2014/OK 4.8.2014 Zmluva Prešovský samospávny kraj 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2014 15.8.2014 Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam K K GROUP spol. s. r. o. 36485349   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2014 29.9.2014 Zmluva o dielo Tomáš Dinis 31280641   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 11/2014 7.11.2014 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000035389P 28.11.2014 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy VSD, Mlynská 31, Košice    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12014 28.11.2014 dodatok č. 1 k nájomnej zmluve číslo 532009 Poľnohospodárske družstvo 00204421   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 28.11.2014 Zmluva o dielo EKOS spol. s.r.o. 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 31.12.2014 Zmluva o poskytnutí služieb TISINA s.r.o., Kamienka 532 31727042   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 16.1.2015 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 1401-2014 zo dňa 14.1.2014 Slovdach, s. r. o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 22.1.2015 Zmluva o poskytovaní služieb
REDEA Consulting, s.r.o. 36462187   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 23.1.2015 Zmluva o poskytovaní služieb REDEA Consulting, s.r.o. 36462187   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 5.2.2015 Kúpna zmluva Juraj a Helena Bulinskí    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 10.2.2015 Zmluva o poskytnutí verejných služieb-balík služieb Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 11.2.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 9/7/11/0067/15 5.3.2015 Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Ministerstvo vnútra SR    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodátok č.1 30.3.2015 Zmluva o dielo Tomáš Dinis 31280641   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies