Zmluva č. 2016

Typ: Dodávateľské zmluvy
Číslo: 2016    
Predmet : Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
Partner: Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty o.z.
IČO: 42035287
Adresa: Čapajevova 21, 08001 Prešov
Dátum zverejnenia: 21.4.2016 
Dátum uzavretia zmluvy: 22.2.2016 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  zod.pdf, Veľkosť: 760.78 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 1 k Zmluve /IUZ, KUZ/

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies