Zmluva č. 2013

Typ: Dodávateľské zmluvy
Číslo: 2013    
Predmet : Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Zákona 513/1991 Zb. z.  
Partner: RONDO, s.r.o.
IČO: 31671152
Adresa: Slavkovská cesta 812/28, 060 01 Kežmarok
Dátum zverejnenia: 13.5.2013 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  rondo_zmluva_o_dielo0001.pdf, Veľkosť: 1.18 MB
Previazané dokumenty:

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies