Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 334/2017/ORHC 2.8.2017 Zmluva Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 594/2018/OK 20.8.2018 Zmluva Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 158/2019/OF 14.5.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK č. 158/2019/OF Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 558/2019/OK 26.6.2019 Zmluva Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy číslo zmluvy IROP-Z-302021W937 2.9.2020 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1144/2021/OPR 26.8.2021 Zmluva Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2 25.4.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 13/2012 1.2.2012 Zmluva Katastrálny úrad 37870173   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 100/2013 25.1.2013 Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností Správa katastra 37870173   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2017 14.11.2017 Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka a združenej investícii uzavretá podľa ust. §... ĽRZ 37793225   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 32019 14.1.2019 Zmluva o dodaní služieb Juraj Pacolt 37695261   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 3/2014 28.3.2014 Zmluva o dodaní služieb Juraj Pacolt 37685261   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2019W 21.3.2019 Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
Ľubomír Ludvik WINDOORS 37655264   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 6/2018 20.7.2018 Zmluva o dodaní služieb Ján Rydzik 37168169   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 01/2018 18.4.2018 Zmluva o dielo Milan Chlebák 37165828   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 02/2018 20.6.2018 Zmluva o dielo Milan Chlebák 37165828   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2018 13.7.2018 Zmluva o dielo spoloč. Tisina, s.r.o. Milan Chlebák 37165828   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2012 25.1.2012 Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o finančný príspevok z Programu cezhraničnej... Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprá 37 885 341   
Detail Objednávka vyšlá 2017 7.4.2017 Objednávka CBS spol, s.r.o. 36754749   
Detail Objednávka vyšlá 2017 7.4.2017 Objednávka CBS spol, s.r.o. 36754749   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies