Zmluva č. číslo zmluvy IROP-Z-302021W937

Typ: Dodávateľské zmluvy
Číslo: číslo zmluvy IROP-Z-302021W937    
Predmet : ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 
Partner: Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475
Adresa: Námestie mieru 2,, 08001 Prešov
Dátum zverejnenia: 2.9.2020 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  irop-z-302021w937-211-27-kamienka-psk-zmluva-o-nfp-so-verzia-8-bez-pgp.pdf, Veľkosť: 1.32 MB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W937-211-17 zo dňa 27.08.2020

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies