Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 7/2018 20.7.2018 Zmluva o dodaní služieb Michal Dziak - Meps 43097308   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 3132020 31.3.2020 Zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Juraj Nestorík 42420229   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 22.11.2013 Zmluva o užívaní poľovného revíru uzatvorená podľa § 13 až 15 Zákona č. 274/2009 Z.z. o... Poľovnícke združenie "PAŠKOVA" 42342406   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 3/2016 27.4.2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2016 TJ MIER, Kamienka 42237777   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 32017 23.2.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2017. TJ MIER, Kamienka 42237777   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/2018 13.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2018 TJ MIER, Kamienka 42237777   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2019/TJ 10.4.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2019 TJ MIER Kamienka 42237777   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 4/2023 14.3.2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2023 TJ MIER, Kamienka 42237777   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2016 21.4.2016 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty o.z. 42035287   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2011 19.4.2011 "Zastavovacia štúdia obce Kamienka" Vladimír Nedelko - NEDON 41992075   
Detail Faktúra došlá 110100001 6.5.2011 Zastavovacia štúdia obce Kamienka Vladimír Nedelko - NEDON 41992075   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2018/R 21.12.2018 Zmluva o poskytnutí služieb Michal Raškevič 403199902   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/2014 28.3.2014 Zmluva o dodaní služieb Michal Raškevič 40319903   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 22019 14.1.2019 Zmluva o dodaní služieb Michal Raškevič 40319903   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2017 13.11.2017 Zmluva o poskytnutí služieb Michal Raškevič 40319902   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2021/R 3.11.2021 Zmluva o poskytnutí služieb Michal Raškevič 40319902   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2022/R 2.11.2022 Zmluva o poskytnutí služieb Michal Raškevič 40319902   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 19.8.2013 Zmluva o náhrade za užívanie poľovných pozemkov v poľovnom revíri Javor Poľovnícke združenie Javor 37947648   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 11/§50 j/2011 29.3.2011 Dohoda o poskytnuti príspevku na podporu zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy DOHODA č.33/§50j/2011/NP 2.5.2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred... ÚPSVaR 37937740   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies