Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2022/VSE 22.9.2022 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2023/VSE 4.1.2024 Zmluva o výkupe elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku zdroja Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2011/034/0 10.1.2011 Zmluva o poskytnutí programových licencií firmy Ifosoft v.o.s. BrIS. s. r. o. 44401990   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2018K 7.5.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti web stránky Netix Solutions, s.r.o. 43783627   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12011 23.12.2011 Zmluva o dielo
NetBuilding Slovakia s. r.o. 43780610   
Detail Faktúra došlá 039/2011 2.1.2012 NetBuilding Slovakia s.r.o. NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  3 617,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 004/2012 7.2.2012 Faktúra "Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011" NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  3 702,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 5/2018 20.7.2018 Zmluva o dodaní služieb Bc. Ľubomír Šromovský, LUSRO 43589740   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 7/2018 20.7.2018 Zmluva o dodaní služieb Michal Dziak - Meps 43097308   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 3132020 31.3.2020 Zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Juraj Nestorík 42420229   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 22.11.2013 Zmluva o užívaní poľovného revíru uzatvorená podľa § 13 až 15 Zákona č. 274/2009 Z.z. o... Poľovnícke združenie "PAŠKOVA" 42342406   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 3/2016 27.4.2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2016 TJ MIER, Kamienka 42237777   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 32017 23.2.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2017. TJ MIER, Kamienka 42237777   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/2018 13.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2018 TJ MIER, Kamienka 42237777   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2019/TJ 10.4.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2019 TJ MIER Kamienka 42237777   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 4/2023 14.3.2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2023 TJ MIER, Kamienka 42237777   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/2024/TJ 26.1.2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2024 TJ MIER, Kamienka 42237777   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 11769/2023 6.9.2023 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy RA-SNCA/20202202 6.9.2023 Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2016 21.4.2016 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty o.z. 42035287   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies