Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č. 2/2023 8.2.2023 Dodatok č. 2, ku zmluve č. A/932/07/2009 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2021/DS 15.1.2021 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení... STACH s.r.o. 46866566   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy D1/2021/DS 25.3.2021 Dodatok č.1 STACH s.r.o. 46866566   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č. 2/DS 8.9.2021 Dodatok č. 2 - Denný stacionár Kamienka STACH s.r.o. 46866566   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č. 3/DS 21.10.2021 Dodatok č. 3/DS STACH s.r.o. 46866566   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2012 6.6.2012 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva Autodoprava Dávid Olejnik 46 422 749   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 42019 14.1.2019 Zmluva o dodaní služieb Milan Beňo 45767652   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy ZLP-2015-1224/OPIS 23.11.2015 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45736359   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy ZLP-2016-1448 15.2.2016 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 45736359   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 26.10.2016 Dodatok č.1 DataCentrum 45736359   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy ZLP-VT-2023-0036 27.2.2023 Zmluva o prevode výpočtovej techniky DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45736359   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 101121 12.11.2021 Zmluva o dielo MK hlas, s.r.o. 45352305   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 22.12.2015 Dodatok k Zmluve o združenie dodávke elektriny VSE 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2022/VSE 22.9.2022 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2011/034/0 10.1.2011 Zmluva o poskytnutí programových licencií firmy Ifosoft v.o.s. BrIS. s. r. o. 44401990   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2018K 7.5.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti web stránky Netix Solutions, s.r.o. 43783627   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12011 23.12.2011 Zmluva o dielo
NetBuilding Slovakia s. r.o. 43780610   
Detail Faktúra došlá 039/2011 2.1.2012 NetBuilding Slovakia s.r.o. NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  3 617,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 004/2012 7.2.2012 Faktúra "Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011" NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  3 702,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 5/2018 20.7.2018 Zmluva o dodaní služieb Bc. Ľubomír Šromovský, LUSRO 43589740   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies