Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 14/2017 30.5.2017 Objednávka Medokom, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 15/2017 30.5.2017 Objednávka INPRO POPRAD 36501476   
Detail Objednávka vyšlá 16/2017 30.5.2017 Objednávka Andrej Mitura    
Detail Objednávka vyšlá 17 30.5.2017 Objednávka J&J Holding, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 18/2017 30.5.2017 Objednávka Anna Šalamanová    
Detail Objednávka vyšlá 19/2017 30.5.2017 Objednávka Ing. Milan Štupák - IVS    
Detail Objednávka vyšlá 20/2017 30.5.2017 Objednávka INPRO POPRAD 36501476   
Detail Objednávka vyšlá 21/2017 30.5.2017 Objednávka INPRO POPRAD 36501476   
Detail Objednávka vyšlá 22/2017 30.5.2017 Objednávka Slavomír Gluchman    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2017 24.5.2017 Dodatok ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 17.3.2017 Anna Matoľáková    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2017 19.5.2017 Zmluva o dielo o vykonaní prác podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č.... Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Faktúra došlá 42017 12.5.2017 došlé faktúry za apríl 2017 Obec Kamienka 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 82017 4.5.2017 Dohoda č. 8/2017/§54(50+) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2017 3.5.2017 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2017 3.5.2017 Zmluva o nájme bytu Martin Nestorík    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 32017 2.5.2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2017 Vychododslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Objednávka vyšlá 13/2017 28.4.2017 Objednávka Pavol Kopčík PK-Centrum    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/003/15 19.4.2017 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Faktúra došlá 32017 10.4.2017 došlé faktúry za marec 2017 Obec Kamienka 00329941   
Detail Objednávka vyšlá 2017 7.4.2017 Objednávka CBS spol, s.r.o. 36754749   

profil verejného obstarávateľa