Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2018 Z 1.10.2018 Zmluva o nájme bytu Mária Zimová    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/38/054/149 26.9.2018 Dohoda ÚPSVaR 30794536   
Detail Faktúra došlá 82018 7.9.2018 došlé faktúry za august 2018 Obec Kamienka 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 28.8.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere OTP Banka Slovensko,a.s. 31318916   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 594/2018/OK 20.8.2018 Zmluva Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Faktúra došlá 72018 9.8.2018 došlé faktúry za júl 2018 Obec Kamienka 00329941   
Detail Objednávka vyšlá 9/2018 8.8.2018 Objednávka Veolia    
Detail Objednávka vyšlá 10/2018 8.8.2018 Objednávka Andrej Mituva    
Detail Objednávka vyšlá 11/2018 8.8.2018 Objednávka Cb-elektro    
Detail Objednávka vyšlá 12/2018 8.8.2018 Objednávka REPO    
Detail Objednávka vyšlá 13/2018 8.8.2018 Objednávka Milan Chlebák    
Detail Objednávka vyšlá 14/2018 8.8.2018 Objednávka Mária Neupaverová    
Detail Objednávka vyšlá 15/2018 8.8.2018 Objednávka Komeko, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 16/2018 8.8.2018 Objednávka Milan Chlebák    
Detail Objednávka vyšlá 17/2018 8.8.2018 Objednávka Veolia    
Detail Objednávka vyšlá 18/2018 8.8.2018 Objednávka Winks, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 19/2018 8.8.2018 Objednávka Prometeus    
Detail Objednávka vyšlá 20/2018 8.8.2018 Objednávka TINEA,s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 21/2018 8.8.2018 Objednávka Mgr. Ing. Hedviga Vadinová    
Detail Objednávka vyšlá 22/2018 8.8.2018 Objednávka Anna Foľvarská- Dvor u Mačíka    

profil verejného obstarávateľa