Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2020/ŠU 17.3.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Faktúra došlá 22021 9.3.2021 zoznam došlých faktúr za február 2021 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 3/2021/MON 26.2.2021 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb (MON) DAPTI, s.r.o. 36501522   
Detail Faktúra došlá 12021/1 22.2.2021 zoznam došlých faktúr za január 2021 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/2021MOM 12.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb DAPTI, s.r.o. 36514012   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2021/MOM 5.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb DAPTI, s.r.o. 36514012   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2021/ZoS 26.1.2021 Zmluva o starostlivosti Tisina s.r.o., Kamienka 31727042   
Detail Faktúra došlá 122020 26.1.2021 došlé faktúry za december 2020 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 3/2021/DČ 25.1.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o... Tatiana Zimová    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2021MOM 21.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb - MOM Ľubovnianska nemocnica, n.o. 37886851   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2021/DČ 21.1.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle §6 zákona č. 406/2011 Z. z. o... Michaela Bittnerová    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/2021/DČ 21.1.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o... Silvia Kormaníková    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 4/2021/DČ 21.1.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o... Kristína Billíková    
Detail Objednávka vyšlá 28/2020 18.1.2021 Objednávka VKP- Jaroslav Hrebík    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2021/DS 15.1.2021 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení... STACH s.r.o. 46866566   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 11802020 14.1.2021 Zmluva 11802020 SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 00164381   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 201204 7.1.2021 Zmluva o dielo č. 201204 Ifosoft 31666108   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12021 7.1.2021 Zmluva o nájme bytu Miroslav Stanko    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1049278025 4.1.2021 Poistná zmluva - Povinné zmluvné poistenie MERKURY BROKER, s.r.o.   675,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 5/2020 30.12.2020 Objednávka M+A+S    

profil verejného obstarávateľa