Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2023/13 3.5.2023 Zmluva o nájme bytu Martin Karaš    
Detail Faktúra došlá 32023 18.4.2023 došlé faktúry za marec 2023 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 5/2023 23.3.2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2023 Spišská katolícka charita - ADS Charitas 35514221   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 4/2023 14.3.2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2023 TJ MIER, Kamienka 42237777   
Detail Faktúra došlá 22023 8.3.2023 došlé faktúry za február 2023 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 23/38/054/96 27.2.2023 Dohoda č.23/38/054/96 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného... Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy ZLP-VT-2023-0036 27.2.2023 Zmluva o prevode výpočtovej techniky DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 45736359   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2023000384 20.2.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Mesto Košice 00691135   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2023 13.2.2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2023 Gréckokatolícka charita 35514388   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č. 2/2023 8.2.2023 Dodatok č. 2, ku zmluve č. A/932/07/2009 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail Faktúra došlá 12023 6.2.2023 došlé faktúry za január 2023 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy KA/2023-001-ZŠ-003 3.2.2023 Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru č. KA/2023-001-ZŠ-003 Základná škola s materskou školou , Kamienka 113 37872877   
Detail Faktúra došlá 122022 30.1.2023 prijaté faktúry za december 2022 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 3/2023 25.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2023 Dobrovoľný hasičský zbor Kamienka 001774766113   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/2023 18.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2023 Spišská katolícka charita 35514221   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č. 1/ Ekoservis 9.1.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/2016 o Odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej... EKOSERVIS 31714030   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 698/CC/22 - ZM1 19.12.2022 Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2022/Telekom 14.12.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. 35763469   
Detail Faktúra došlá 112022 13.12.2022 došlé faktúry za november 2022 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2022/SL 7.12.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Mesto Stará Ľubovňa 00330167   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies