Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2019/B 5.11.2019 Zmluva o dielo BRANO, s.r.o. 47580330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 10/2019 21.10.2019 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... Juno, DS 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 10/2019-IVS 21.10.2019 Zmluva o dielo Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Faktúra došlá 92019 14.10.2019 došlé faktúry za september 2019 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2019/Chod. 10.10.2019 Zmluva o dielo o vykonaní prác, uzavretá podľa ustnov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... Juno, DS 36501522   
Detail Faktúra došlá 82019 13.9.2019 došlé faktúry za august 2019 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 72019 12.8.2019 došlé faktúry za júl 2019 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 7/2019 9.8.2019 Zmluva dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... Juno, DS 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2019/SÚ 8.8.2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a... Mesto Stará Ľubovňa 00330167   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 252019 8.8.2019 Nájomná zmluva č. 25/2019 uzatvorená v zmysle zák. č. 504/2003 Z. z. o nájme... Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kamienke 00204421   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 25/2019/PD 8.8.2019 Nájomná zmluva č. 25/2019 uzatvorená v zmysle zák. č. 504/2003 Z. z. o nájme... Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kamienke 00204421   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 PHZ 6.8.2019 Dodatok č.1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002901 o poskytnutí dotácie Ministerstvo Vnútra SR 00151866   
Detail Objednávka vyšlá 21/2019 17.7.2019 Objednávka Spis excelent GROUP, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 22/2019 17.7.2019 Objednávka Kúpele Červený Kláštor    
Detail Objednávka vyšlá 23/2019 17.7.2019 Objednávka Juno, DS    
Detail Objednávka vyšlá 23A/2019 17.7.2019 Objednávka Občianské združenie "Kameň"    
Detail Objednávka vyšlá 24/2019 17.7.2019 Objednávka Róbert Fuchs - Repo    
Detail Objednávka vyšlá 25/2019 17.7.2019 Objednávka Ing. Mgr. Hedviga Vadinová    
Detail Objednávka vyšlá 26/2019 17.7.2019 Objednávka Veolia, PVPS    
Detail Objednávka vyšlá 27/2019 17.7.2019 Objednávka Tomáš Dinis    

profil verejného obstarávateľa