Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 10/2018 8.8.2018 Objednávka Andrej Mituva    
Detail Objednávka vyšlá 11/2018 8.8.2018 Objednávka Cb-elektro    
Detail Objednávka vyšlá 12/2018 8.8.2018 Objednávka REPO    
Detail Objednávka vyšlá 13/2018 8.8.2018 Objednávka Milan Chlebák    
Detail Objednávka vyšlá 14/2018 8.8.2018 Objednávka Mária Neupaverová    
Detail Objednávka vyšlá 15/2018 8.8.2018 Objednávka Komeko, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 16/2018 8.8.2018 Objednávka Milan Chlebák    
Detail Objednávka vyšlá 17/2018 8.8.2018 Objednávka Veolia    
Detail Objednávka vyšlá 18/2018 8.8.2018 Objednávka Winks, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 19/2018 8.8.2018 Objednávka Prometeus    
Detail Objednávka vyšlá 20/2018 8.8.2018 Objednávka TINEA,s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 21/2018 8.8.2018 Objednávka Mgr. Ing. Hedviga Vadinová    
Detail Objednávka vyšlá 22/2018 8.8.2018 Objednávka Anna Foľvarská- Dvor u Mačíka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 5/2018 20.7.2018 Zmluva o dodaní služieb Bc. Ľubomír Šromovský, LUSRO 43589740   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 6/2018 20.7.2018 Zmluva o dodaní služieb Ján Rydzik 37168169   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 7/2018 20.7.2018 Zmluva o dodaní služieb Michal Dziak - Meps 43097308   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2018 13.7.2018 Zmluva o dielo spoloč. Tisina, s.r.o. Milan Chlebák 37165828   
Detail Faktúra došlá 62018 6.7.2018 došlé faktúry za jún 2018 Obec Kamienka 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 02/2018 20.6.2018 Zmluva o dielo Milan Chlebák 37165828   
Detail Faktúra došlá 52018 11.6.2018 došlé faktúry za máj 2018 Obec Kamienka 00329941   

profil verejného obstarávateľa