Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 8/2018 24.4.2018 Objednávka Autodoprava    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č.1 18.4.2018 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR - PACK, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2018 18.4.2018 Zmluva o poskytovaní služieb Livonec SK, s.r.o. 48121347   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 01/2018 18.4.2018 Zmluva o dielo Milan Chlebák 37165828   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/003/15 17.4.2018 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Faktúra došlá 32018 10.4.2018 došlé faktúry za marec 2018 Obec Kamienka 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 38024 5.4.2018 Zmluva Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/38/50J/6 28.3.2018 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 180310 19.3.2018 Licenčná zmluva IFOsooft s. r. o. 31666108   
Detail Faktúra došlá 22018 12.3.2018 došlé faktúry za február 2018 Obec Kamienka 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1138/2017 23.2.2018 Nájomná zmluva Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kamienke 00204421   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2018 22.2.2018 Kúpna zmluva Ing. Juraj Jedinák a manželka Mária Jedináková    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/2018 13.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2018 TJ MIER, Kamienka 42237777   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12018 12.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2018 Gréckokatolícka charita 35514388   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2018 9.2.2018 Kúpna zmluva Ivan Gluchman    
Detail Objednávka vyšlá 50/2017 8.2.2018 Objednávka Mgr. Slávka Hordošová - HARDS    
Detail Objednávka vyšlá 51/2018 8.2.2018 Objednávka DcM, a. s.    
Detail Objednávka vyšlá 52/2017 8.2.2018 Objednávka Mikuláš Kačmár-Tamatex    
Detail Objednávka vyšlá 53/2017 8.2.2018 Objednávka Autodoprava    
Detail Objednávka vyšlá 54/2017 8.2.2018 Objednávka Jaroslav Hrebík    

profil verejného obstarávateľa