Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 82017 4.5.2017 Dohoda č. 8/2017/§54(50+) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2017 3.5.2017 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2017 3.5.2017 Zmluva o nájme bytu Martin Nestorík    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 32017 2.5.2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100307629C/2017 Vychododslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Objednávka vyšlá 13/2017 28.4.2017 Objednávka Pavol Kopčík PK-Centrum    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/003/15 19.4.2017 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Faktúra došlá 32017 10.4.2017 došlé faktúry za marec 2017 Obec Kamienka 00329941   
Detail Objednávka vyšlá 2017 7.4.2017 Objednávka CBS spol, s.r.o. 36754749   
Detail Objednávka vyšlá 2017 7.4.2017 Objednávka CBS spol, s.r.o. 36754749   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 10/2017/§54-ŠnZ 6.4.2017 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 20/2017/§54-PZ 6.4.2017 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000020002W 6.4.2017 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000020038B 6.4.2017 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Objednávka vyšlá 62017 22.3.2017 Objednávka VPS    
Detail Objednávka vyšlá 72017 22.3.2017 Objednávka Medokom, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 82017 22.3.2017 Objednávka Mária Karašová    
Detail Objednávka vyšlá 92017 22.3.2017 Objednávka Pohrebná služba, SCHLIMBACH    
Detail Objednávka vyšlá 102017 22.3.2017 Objednávka Leško -Lešemie    
Detail Objednávka vyšlá 112017 22.3.2017 Objednávka Ferex, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 122017 22.3.2017 Objednávka Pavol Rusiňák    

profil verejného obstarávateľa