Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 27/2020 30.12.2020 Objednávka Tender KON,s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 13/2020 30.12.2020 Objednávka INPRO POPRAD 36501476   
Detail Faktúra došlá 112020 14.12.2020 došlé faktúry za november 2020 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12020D 1.12.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.6.2020 Slovdach,s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 20/38/54X/38 30.11.2020 Dohoda č. 20/38/54X/38 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných... Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2020/ŠÚ 30.11.2020 Zmluva o výpožičke Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy KRHZ-PO-VO-444-012/2020 30.11.2020 Darovacia zmluva Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Faktúra došlá 102020 16.11.2020 došlé faktúry za október 2020 Obec 00329941   
Detail Objednávka vyšlá 24/2020 23.10.2020 Objednávka Jozef Petriľák    
Detail Faktúra došlá 92020 14.10.2020 došlé faktúry za september 2020 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 20201282253 12.10.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Ministerstvo financií SR 00151742   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 48063-2020/710 14.9.2020 Zmluva o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Faktúra došlá 82020 10.9.2020 došlé faktúry za august 2020 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 082020 9.9.2020 Zmluva o dielo o vykonaní prác JUNO DS s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy číslo zmluvy IROP-Z-302021W937 2.9.2020 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Faktúra došlá 72020 12.8.2020 došlé faktúry za júl 2020 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1072020 27.7.2020 Zmluva o dielo č. 1/07/2020 Spectra: Obchodno - stavebná firma 33079811   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 42020-1 16.7.2020 Mandátna zmluva Stanislav Šivčo 31004407   
Detail Faktúra došlá 62020 13.7.2020 došlé faktúry za jún 2020 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/20 1.7.2020 Zmluva o dielo Slovdach,s.r.o. 36465330   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies