Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 34/2017 22.8.2017 Objednávka Prometeus -SL,s.r.o.    
Detail Faktúra došlá 72017 15.8.2017 došlé faktúry za júl 2017 Obec Kamienka 00329941   
Detail Objednávka vyšlá 32/2017 10.8.2017 Objednávka Mikuláš Kačmár-Tamatex    
Detail Objednávka vyšlá 33/2017 10.8.2017 Objednávka SG-Elektro    
Detail Objednávka vyšlá 31/2017 7.8.2017 Objednávka RNDr. Ján Grech    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 334/2017/ORHC 2.8.2017 Zmluva Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 04 17.7.2017 Dodatok č. 04 k Zmluvám o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Faktúra došlá 62017 10.7.2017 došlé faktúry za jún 2017 Obec Kamienka 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 93/2017/§54-PZ 6.7.2017 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Objednávka vyšlá 29/2017 30.6.2017 Objednávka Medik dom    
Detail Objednávka vyšlá 30/2017 30.6.2017 Objednávka Vasiľ Labant    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 37717 26.6.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 10/2016 12.6.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.10/2016 uzavretej dňa 02.05.2017 Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Faktúra došlá 52017 9.6.2017 došlé faktúry za máj 2017 Obec Kamienka 00329941   
Detail Objednávka vyšlá 28/2017 8.6.2017 Objednávka Veolia PVPS    
Detail Objednávka vyšlá 27/2017 7.6.2017 Objednávka Ing. Milan Štupák - IVS    
Detail Objednávka vyšlá 25/2017 6.6.2017 Objednávka Veolia PVPS    
Detail Objednávka vyšlá 26/2017 6.6.2017 Objednávka Vasiľ Labant    
Detail Objednávka vyšlá 24/27 2.6.2017 Objednávka Slavomír Gluchman    
Detail Objednávka vyšlá 23/2017 1.6.2017 Objednávka Dvor u Mačíka    

profil verejného obstarávateľa