Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 9A2019 17.4.2019 Objednávka Ladislav Čajko    
Detail Objednávka vyšlá 10A2019 17.4.2019 Objednávka Ferex,s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 11A2019 17.4.2019 Objednávka Kodstav    
Detail Objednávka vyšlá 12A2019 17.4.2019 Objednávka Štelká    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 3/2019 12.4.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2019 Gréckokatolícka charita 35514388   
Detail Faktúra došlá 032019 11.4.2019 došlé faktúry za marec 2019 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/2019 10.4.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2019 DHZ Kamienka 001774746113   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2019/TJ 10.4.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2019 TJ MIER Kamienka 42237777   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 19/38/51A2/7 2.4.2019 Dohoda číslo:19/38/51A2/7 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného... ÚPSVaR 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2019 ZD 2.4.2019 Zmluva o dielo VSV consulting SLOVAKIA, s.r.o. 36735841   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2019W 21.3.2019 Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
Ľubomír Ludvik WINDOORS 37655264   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2019SS 18.3.2019 Zmluva č. 1/2019 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby Spišská katolícka charita 35514221   
Detail Faktúra došlá 022019 11.3.2019 došlé faktúry za február 2019 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2019 NO 8.3.2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK,a.s. 35979798   
Detail Faktúra došlá 12019 12.2.2019 došlé faktúry za január 2019 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2019 4.2.2019 Kúpna zmluva Róbert Zahorjan    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2019Zah. 4.2.2019 Kúpna zmluva Róbert Zahorjan    
Detail Faktúra došlá 122018 31.1.2019 došlé faktúry za 12/2018 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 102018Č 14.1.2019 Zmluva o dodaní služieb Jolana Čonková 52116662   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2019 14.1.2019 Zmluva o dodaní služieb Peter Raškevič 48195511   

profil verejného obstarávateľa