Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 29.6/22 1.7.2022 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení... PK AUTO, spol. s. r. o. 31733174   
Detail Objednávka vyšlá 14/2022 1.7.2022 Objednávka Stanislav Šivčo - EMIX    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č. 1/1 28.6.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu Milan Sokoľák    
Detail Faktúra došlá 52022 14.6.2022 došlé faktúry za máj 2022 Obec 00329941   
Detail Objednávka vyšlá 12/2022 13.6.2022 Objednávka SÚC PSK    
Detail Objednávka vyšlá 13/2022 13.6.2022 Objednávka PUMPEG,s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 10/2022 9.6.2022 Objednávka KaeS    
Detail Objednávka vyšlá 11/2022 9.6.2022 Objednávka Mgr. Ing. Hedviga Vadinová    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy ZML-3-63/2021-230 2.6.2022 Darovacia zmluva uzavretá podľa § 11 ods. 7 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej... Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky 00166197   
Detail Objednávka vyšlá 9/2022 31.5.2022 Objednávka Spiš Excelent Goup,s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 8/2022 25.5.2022 Objednávka Štelka,s.r.o.    
Detail Faktúra došlá 42022 13.5.2022 došlé faktúry za apríl 2022 Obec 00329941   
Detail Objednávka vyšlá 7/2022 13.5.2022 Objednávka Ing. Štefan Pčolka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 322 0952 9.5.2022 Zmluva č. 322 0952 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Objednávka vyšlá 6/2022 3.5.2022 Objednávka Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/2022 2.5.2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2022 Gréckokatolícka charita 35514388   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2 25.4.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2022/DHZ 21.4.2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kamienka 001774766113   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2022/GC 21.4.2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2022 Gréckokatolícku cirkev, farnosť Kamienka 31952054   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2022 20.4.2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2022 Spišská katolícka charita 35514221   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies