Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 10/2016 12.6.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.10/2016 uzavretej dňa 02.05.2017 Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Faktúra došlá 52017 9.6.2017 došlé faktúry za máj 2017 Obec Kamienka 00329941   
Detail Objednávka vyšlá 28/2017 8.6.2017 Objednávka Veolia PVPS    
Detail Objednávka vyšlá 27/2017 7.6.2017 Objednávka Ing. Milan Štupák - IVS    
Detail Objednávka vyšlá 25/2017 6.6.2017 Objednávka Veolia PVPS    
Detail Objednávka vyšlá 26/2017 6.6.2017 Objednávka Vasiľ Labant    
Detail Objednávka vyšlá 24/27 2.6.2017 Objednávka Slavomír Gluchman    
Detail Objednávka vyšlá 23/2017 1.6.2017 Objednávka Dvor u Mačíka    
Detail Objednávka vyšlá 14/2017 30.5.2017 Objednávka Medokom, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 15/2017 30.5.2017 Objednávka INPRO POPRAD 36501476   
Detail Objednávka vyšlá 16/2017 30.5.2017 Objednávka Andrej Mitura    
Detail Objednávka vyšlá 17 30.5.2017 Objednávka J&J Holding, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 18/2017 30.5.2017 Objednávka Anna Šalamanová    
Detail Objednávka vyšlá 19/2017 30.5.2017 Objednávka Ing. Milan Štupák - IVS    
Detail Objednávka vyšlá 20/2017 30.5.2017 Objednávka INPRO POPRAD 36501476   
Detail Objednávka vyšlá 21/2017 30.5.2017 Objednávka INPRO POPRAD 36501476   
Detail Objednávka vyšlá 22/2017 30.5.2017 Objednávka Slavomír Gluchman    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2017 24.5.2017 Dodatok ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 17.3.2017 Anna Matoľáková    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2017 19.5.2017 Zmluva o dielo o vykonaní prác podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka č.... Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Faktúra došlá 42017 12.5.2017 došlé faktúry za apríl 2017 Obec Kamienka 00329941   

profil verejného obstarávateľa