Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č. 3 k IROP-Z-302021W9 22.11.2022 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2022/B 15.11.2022 Kúpna zmluva Vojtech Budzak    
Detail Faktúra došlá 102022 11.11.2022 došlé faktúry za október 2022 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2022/R 2.11.2022 Zmluva o poskytnutí služieb Michal Raškevič 40319902   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č. 2/ Tisina 19.10.2022 Dodatok č. k zmluve o nájme nebytových priestorov a pozemkov zo dňa 30.12.2009 v znení dodatku... Tisina s.r.o. 31727042   
Detail Faktúra došlá 92022 13.10.2022 došlé faktúry za september 2022 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 22/38/054/370 7.10.2022 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre... Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2022/VSE 22.9.2022 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2022/13 14.9.2022 Zmluva o nájme bytu Martin Nestorík    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve 14.9.2022 Dodatok č. 1 Ján Škvara a Iveta Škvarová    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č. 4 14.9.2022 Dodatok č.4 k zmluve o nájme bytu zo dňa 1.6-2018 Mária Zimová    
Detail Faktúra došlá 82022 13.9.2022 došlé faktúry za august 2022 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č. 1/6A 9.9.2022 Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu Miroslava Májovská    
Detail Faktúra došlá 72022 15.8.2022 prijaté faktúry za júl 2022 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 698/CC/22-Zm1 1.8.2022 Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č. 698/CC/22-Zm1 Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 698/CC/22 1.8.2022 Zmluva o úvere č. 698/CC/22 Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2022/SZM 18.7.2022 Darovacia zmluva Spolužitie zrodené z minulosti n.o. 50625985   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2022/Š 14.7.2022 Kúpna zmluva Ján Škvara a Iveta Škvarová    
Detail Faktúra došlá 62022 6.7.2022 došlé faktúry za jún 2022 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 29.6/22 1.7.2022 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení... PK AUTO, spol. s. r. o. 31733174   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies