Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 5190060543/KP 12.4.2024 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 5190060543 8.4.2024 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č.007 k Zmluve o dodáv 22.3.2024 Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dohoda č. 24/38/054/7 20.3.2024 Dohoda Číslo 24/38/054/7 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... Úrad práce ,sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2024000903 18.3.2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Mesto Košice 00691135   
Detail Faktúra došlá 22024 12.3.2024 došlé faktúry za február 2024 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2024/NATUR-PACK 11.3.2024 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... NATUR - PACK, a.s. 35979798   
Detail Faktúra došlá 12024 16.2.2024 došlé faktúra za január 2024 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy KA/2024-0101-ZŠ-003 31.1.2024 Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru č. KA/2024-001-ZŠ-003 Základná škola s materskou školou, Kamienka 113 37872877   
Detail Faktúra došlá 122023 29.1.2024 došlé faktúry za december 2023 Obec 00329941   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2/2024/TJ 26.1.2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2024 TJ MIER, Kamienka 42237777   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2024/PB 26.1.2024 Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 5/2024 25.1.2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2024 Spišská katolícka charita 35514221   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2024/MK 22.1.2024 Zmluva o spracúvaní osobných údajov MK hlas, s.r.o. 45 352 305   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2024/Rozana 22.1.2024 Zmluva o poskytovaní služieb Rozana MK hlas, s.r.o. 45352305   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 22.1.2024 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 25/2019 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kamienke 00204421   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č.1138/2017/1 22.1.2024 Dodatok č. 1138/2017 k nájomnej zmluve č. 1138/2017 Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kamienke 00204421   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 3/2024 19.1.2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2024 Spišská katolícka charita, ADS Charitas 35514221   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2024/GCH 15.1.2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2024 Gréckokatolícka charita 35514388   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2024/T 10.1.2024 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 35763469   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies