Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra 2/2011 28.2.2011 Došlé faktúry Dodávatelia    
Detail Faktúra 04/2011 2.5.2011 Zoznam došlých faktúr Došlé faktúry    
Detail Faktúra A 2011015 20.5.2011 Vykonanie auditu účtovnej závierky za účtovné obdobie kalendárneho roka 2010. Ing. Hedviga Vadinová 31290205   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Licenčná zmluva 9.2.2011 Licenčná zmluva - počítačový program KATASTER DM - Servis    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Zmluva o poskytovaní údajov 9.2.2011 Zmluvy o poskytovaní údajov z katastra nehnuteľnosti Katastrálny úrad Prešov    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy č. 1 28.3.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 20012010 Euro-Building, a.s. 35683066   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 01/2008- BIO. 4.3.2011 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2011 EKOS, spol. s .r. o. 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2011 19.4.2011 "Zastavovacia štúdia obce Kamienka" Vladimír Nedelko - NEDON 41992075   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 9100109283 26.4.2011 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 11/§50 j/2011 29.3.2011 Dohoda o poskytnuti príspevku na podporu zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2011/034/0 10.1.2011 Zmluva o poskytnutí programových licencií firmy Ifosoft v.o.s. BrIS. s. r. o. 44401990   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 0100018897 8.4.2011 Poistná zmluva - poistenie majetku Komunálna poisťovňa 31595545   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy DOHODA č.33/§50j/2011/NP 2.5.2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred... ÚPSVaR 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy LICENČNÁ ZMLUVA č. 110506 20.5.2011 Na programové vybavenie IFOsoft verejná obchodná spoločnosť - BRIS s.r.o. 31666108   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2011 27.5.2011 Zmluva o bežnom účte pre príjem dotácií samospráv DEXIA 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2011 7.6.2011 Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného... Mgr. Alexander Ružbašan 10768581   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy dodatok č. 2 9.6.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 20012010 Euro-Building, s.r.o. 35638066   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 329941 29.6.2011 Zmluva o spolupráci DATATRADE s.r.o. 35 960 132   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2211012049301 8.8.2011 Poskytnutie nenavr. fin. príspevku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Sl 00156621  465 871,86 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/025/08 16.8.2011 Dodatok k Zmluve o termínovanom úvere Dexia banka Slovensko a.s. 31575951   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies