Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 9266408U01 18.7.2013 Zmluva Environmentálny fond 30796491   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 210AUOPC12 19.7.2013 Dodatok 2 Slovenská sporiteľňa 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 630/312/13P 6.8.2013 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 07/VJ/2013 8.8.2013 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 07/VJ/2013 8.8.2013 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 08/VJ/2013 8.8.2013 Zmluva o dielo JUNO DS, s.r.o. 36501522   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 19.8.2013 Zmluva o náhrade za užívanie poľovných pozemkov v poľovnom revíri Javor Poľovnícke združenie Javor 37947648   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 20.8.2013 Kúpna zmluva Mária Dudláková    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 12.10.2013 Zmluva o využívaní služieb Nonstop Banking VÚB, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 23.10.2013 Kúpna zmluva Juraj Šimon a manželka Viera Šimonová    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2112013 11.11.2013 Zmluva o nájme bytu Rastislav Krett    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č.2 18.11.2013 Zmluva o dielo č. 05/2008 Ing. Milan Štupák - IVS 10769676   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 532009 10.12.2013 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 53/2009 Poľnohospodárske družstvo so sídlom Kamienka 00204421   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 6.12.2013 Zmluva o poskytnutí služieb TISINA s.r.o., Kamienka 31727042   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 17.12.2013 Zmluva o nájme bytu Mária Zimová    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 19.12.2013 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 22.11.2013 Zmluva o užívaní poľovného revíru uzatvorená podľa § 13 až 15 Zákona č. 274/2009 Z.z. o... Poľovnícke združenie "PAŠKOVA" 42342406   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 20.5.2013 Dodátok k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 31.05.2008 Ing. Ján Bittner    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1101/248 13.1.2014 GRANT CONTRACT-EXTERNAL ACTIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITY - HUSKROUA /1101/ The National Development Agency Wesselényi street 20-22, 1077    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 6.5.2013 Zmluva o prevode práv zo stavebného povolenia a projktovej dokumentácie SLOVDACH, s.r.o. 36465330   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies