Zmluva č. 2011

Typ: Dodávateľské zmluvy
Číslo: 2011    
Predmet : Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. 
Partner: Mgr. Alexander Ružbašan
IČO: 10768581
Adresa: Letná 16, 064 01 Stará Ľubovňa
Dátum zverejnenia: 7.6.2011 
Dátum uzavretia zmluvy: 3.6.2011 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  zmluva_o_dielo0002.pdf, Veľkosť: 822.68 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 20012010

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies