Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2012 6.6.2012 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva Autodoprava Dávid Olejnik 46 422 749   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 05/2012 21.6.2012 ZMLUVA O DIELO -" Zateplenie budovy obecného úradu s kultúrnym domom Kamienka "
Ing. Milan Štupak - IVS 00329941  94 080,67 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 402/2012/ORHC 31.7.2012 Zmluva o poskytovaní dotácií - "Príprava pre hokejové ihrisko" Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/020/11 9.8.2012 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úveru (B) Prima banka Slovensko, a. s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/025/08 10.8.2012 Zmluva o terminovanom úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 8 3.8.2012 Zmluva o bežnom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 88 3.8.2012 dodatok-12-VOP Slovenska sporitelna    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 888 3.8.2012 dodatok-13-VOP Slovenska sporitelna    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 210/AUOC/12 30.8.2012 Zmluva o úvere č. 210/AUOC/12 Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 210/12 30.8.2012 Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 210/12 30.8.2012 Dodatok č. 1 k zmluve o úvere č. 210/AUOC/12 Slovenska sporitelna 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 5.9.2012 Úverové podmienky Slovenská sporiteľňa    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 5.9.2012 sadzobník poplatkov SLSP Slovenská sporiteľňa    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 28.9.2012 k Dohode č. 2§522012 NPV 2 ÚPOSVaR 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 18.10.2012 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich zákona 512/1991 Zb. Regionálna rozvojová agentúra Šírava 35578050   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2012 6.11.2012 EFEKT 9 k Zmluve o združenej dodávke elektriny VSE 36211222   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 6.11.2012 Zmluva o dodávke plynu SPP 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č. 1 6.11.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu SPP 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 100753409ZoP 6.11.2012 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy VSD 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 6.11.2012 Zmluva o nájme bytu Rastislav Krett    

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies