Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 12022 8.2.2022 došlé faktúry za január 2022 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 12023 6.2.2023 došlé faktúry za január 2023 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 12024 7.3.2012 Práce vykonané nakladačom JCB Tisina, s.r.o.   1 546,52 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 122012 10.12.2012 Zmluva o poskytnutí služieb Tisina, s.r.o. 31727042   
Detail Faktúra došlá 122012 28.1.2013 došlé faktúry za december 2012 faktúry    
Detail Faktúra došlá 122013 27.1.2014 došlé faktúry za december 2013 Obec Kamienka    
Detail Faktúra došlá 122014 26.1.2015 došlé faktúry za december 2014 Obec Kamienka    
Detail Faktúra došlá 122016 1.2.2017 prijaté faktúry za december 2016 Obec Kamienka 00329941   
Detail Objednávka vyšlá 122017 22.3.2017 Objednávka Pavol Rusiňák    
Detail Faktúra došlá 122017 29.1.2018 došlé faktúry za december 2017 Obec Kamienka 00329941   
Detail Faktúra došlá 122018 31.1.2019 došlé faktúry za 12/2018 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 122019 28.1.2020 došlé faktúry za december 2019 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 122020 26.1.2021 došlé faktúry za december 2020 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 122021 26.1.2022 došlé faktúry za december 2021 Obec 00329941   
Detail Faktúra došlá 122022 30.1.2023 prijaté faktúry za december 2022 Obec 00329941   
Detail Objednávka vyšlá 12A2019 17.4.2019 Objednávka Štelká    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 13/2012 1.2.2012 Zmluva Katastrálny úrad 37870173   
Detail Objednávka vyšlá 13/2013 29.4.2013 Objednávka Ikaro, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 13/2015/§54-ŠnZ 27.10.2015 Dohoda ÚPSVaR - SĽ 30794536   
Detail Objednávka vyšlá 13/2016 22.3.2016 Objednávka MEDICDOM    

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies