Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 01/2016 28.4.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2016 Dobrovoľný hasičský zbor Kamienka 001774746113   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2022/DHZ 21.4.2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kamienka 001774766113   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 3/2023 25.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2023 Dobrovoľný hasičský zbor Kamienka 001774766113   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2024 8.1.2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2024 Dobrovoľný hasičský zbor Kamienka 001774766113   
Detail Faktúra došlá 1/2011 31.1.2011 Došlé faktúry Dodávatelia    
Detail Faktúra 2/2011 28.2.2011 Došlé faktúry Dodávatelia    
Detail Faktúra došlá 3/2011 31.3.2011 Došlé faktúry Dodávatelia    
Detail Faktúra došlá 08/2012 4.9.2012 došlé faktúry za august 2012 dodávatelia    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 32 4.4.2014 Dohoda číslo 32/§52/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou
menších obecných...
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 30.1.2013 Zmluva o dielo uzavretá podľa § - u 631 a nasledujúcich § Občianskeho zákonníka DOMING spol. s.r.o. Košice 31649971   
Detail Objednávka vyšlá 342018 17.4.2019 Objednávka Dopravná mechanizácia    
Detail Faktúra 04/2011 2.5.2011 Zoznam došlých faktúr Došlé faktúry    
Detail Faktúra došlá 3/2012 11.4.2012 došle faktúry za marec 2012 došlé faktúry    
Detail Faktúra došlá 42012 7.5.2012 došlé faktúry za apríl 2012 došlé faktúry    
Detail Faktúra došlá 72012 7.8.2012 došlé faktúry za júl 2012 došlé faktúry    
Detail Faktúra došlá 10/2012 5.11.2012 došlé faktúry za október 2012 došlé faktúry 102012    
Detail Faktúra došlá 012012 15.3.2012 došlé faktúry došlé faktúry za 01/2012    
Detail Faktúra došlá 022012 19.3.2012 došlé faktúry za 2/2012 došlé faktúry za február 2012    
Detail Faktúra došlá 52013 13.6.2013 došlé faktúry za máj 2013 došlé faktúry za máj 2013    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2015 27.4.2015 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies