Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 6/2021/JUNIOR 25.1.2021 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2021 Hudobná skupina JUNIOR    
Detail Objednávka vyšlá 2A2019 17.4.2019 Objednávka Ifosoft    
Detail Objednávka vyšlá 2/2020 28.1.2020 Objednávka Ifosoft    
Detail Objednávka vyšlá 4/2020 28.1.2020 Objednávka Ifosoft    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 201204 7.1.2021 Zmluva o dielo č. 201204 Ifosoft 31666108   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 190102 10.1.2019 Zmluva o dielo IFOsoft s.r.o. 31666108   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 200111 20.1.2020 Zmluva o dielo č. 200111 Ifosoft s.r.o. 31666108   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy LICENČNÁ ZMLUVA č. 110506 20.5.2011 Na programové vybavenie IFOsoft verejná obchodná spoločnosť - BRIS s.r.o. 31666108   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 180310 19.3.2018 Licenčná zmluva IFOsooft s. r. o. 31666108   
Detail Objednávka vyšlá 13/2013 29.4.2013 Objednávka Ikaro, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 38/2016 9.6.2016 Objednávka Ing. Štefan Petriľák, ÚVK ZTI Projekt    
Detail Objednávka vyšlá 9/2023 24.7.2023 Objednávka Ing. %Stefan Pčolka -SPP revízie    
Detail Objednávka vyšlá 22/A 27.9.2022 Objednávka Ing. arch. Katarína Maníková    
Detail Objednávka vyšlá 49/2017 20.11.2017 Objednávka Ing. Daniel Dujava    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 8/2014 21.9.2015 Zmluva Ing. Duditšová Matilda 32511540   
Detail Objednávka vyšlá 8/2023 24.7.2023 Objednávka Ing. Dujava Daniel - Kovovýroba    
Detail Faktúra A 2011015 20.5.2011 Vykonanie auditu účtovnej závierky za účtovné obdobie kalendárneho roka 2010. Ing. Hedviga Vadinová 31290205   
Detail Objednávka vyšlá 442016 10.8.2016 Objednávka Ing. Hedviga Vadinová - EDUKO    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 19.7.2013 Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti Ing. Ivan Mačík, Štúrová 12, Prešov a Mgr. Tamara Gaľová, Toraská 42, Bratislava    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 20.5.2013 Dodátok k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 31.05.2008 Ing. Ján Bittner    

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies