Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 3A2019 17.4.2019 Objednávka Andrej Mitura    
Detail Objednávka vyšlá 13/2019 16.7.2019 Objednávka Andrej Mitura    
Detail Objednávka vyšlá 10/2018 8.8.2018 Objednávka Andrej Mituva    
Detail Objednávka vyšlá 30/2018 17.4.2019 Objednávka Anna Foľvarská - Dvor u Mačíka    
Detail Objednávka vyšlá 45/2015 17.12.2015 Objednávka Anna Foľvarská, Dvor u Mačíka    
Detail Objednávka vyšlá 22/2018 8.8.2018 Objednávka Anna Foľvarská- Dvor u Mačíka    
Detail Objednávka vyšlá 19/2022 23.8.2022 Objednávka Anna Foľvarská-Dvor u Mačíka    
Detail Objednávka vyšlá 12/2023 24.7.2023 Objednávka Anna Foľvarská-Dvor u Mačíka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2017 17.3.2017 Kúpna zmluva Anna Matoľáková    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2017 24.5.2017 Dodatok ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 17.3.2017 Anna Matoľáková    
Detail Objednávka vyšlá 14/B2019 16.7.2019 Objednávka Anna Pavlovská    
Detail Objednávka vyšlá 18/2017 30.5.2017 Objednávka Anna Šalamanová    
Detail Objednávka vyšlá 26/2016 11.5.2016 Objednávka Anna Šalamonová - Automix    
Detail Objednávka vyšlá 32/2016 24.5.2016 Objednávka Anna Šalamonová - Automix    
Detail Objednávka vyšlá 52/2016 10.11.2016 Objednávka Anna Šalamonová - Automix    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 42022/5 11.4.2022 Kúpna zmluva Anna Zimová    
Detail Objednávka vyšlá 14/2019 16.7.2019 Objednávka AQVA PLUS    
Detail Objednávka vyšlá 28/2019 17.7.2019 Objednávka ARR PK    
Detail Objednávka vyšlá 7/2023 24.7.2023 Objednávka ASCENSIO HOLDING. COM    
Detail Objednávka vyšlá 162016 8.4.2016 Objednávka AUTODOPRAVA    

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies