Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 37/2016 9.6.2016 Objednávka Distribucia    
Detail Objednávka vyšlá 252018 17.4.2019 Objednávka Divadelní služby Plzeň    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Licenčná zmluva 9.2.2011 Licenčná zmluva - počítačový program KATASTER DM - Servis    
Detail Objednávka vyšlá 21/2020 30.12.2020 Objednávka DMM BUS, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 26522 4.4.2016 Zmluva Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 37717 26.6.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 38024 5.4.2018 Zmluva Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 39253 17.4.2019 Zmluva 39 253 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 3200411 16.3.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR 0017474   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 3211072 17.5.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR 0017474   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 322 0952 9.5.2022 Zmluva č. 322 0952 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12016 18.4.2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2016 Dobrovoľný hasičský zbor Kamienka 001774746113   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 01/2016 28.4.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2016 Dobrovoľný hasičský zbor Kamienka 001774746113   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2022/DHZ 21.4.2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kamienka v roku 2022 Dobrovoľný hasičský zbor Kamienka 001774766113   
Detail Faktúra došlá 1/2011 31.1.2011 Došlé faktúry Dodávatelia    
Detail Faktúra 2/2011 28.2.2011 Došlé faktúry Dodávatelia    
Detail Faktúra došlá 3/2011 31.3.2011 Došlé faktúry Dodávatelia    
Detail Faktúra došlá 08/2012 4.9.2012 došlé faktúry za august 2012 dodávatelia    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 32 4.4.2014 Dohoda číslo 32/§52/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou
menších obecných...
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 30.1.2013 Zmluva o dielo uzavretá podľa § - u 631 a nasledujúcich § Občianskeho zákonníka DOMING spol. s.r.o. Košice 31649971   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies