Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 04K771034 25.3.2021 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o., 36391000   
Detail Objednávka vyšlá 19/2016 11.5.2016 Objednávka DragaAnna    
Detail Objednávka vyšlá 18/2016 11.5.2016 Objednávka DragAnna    
Detail Objednávka vyšlá 15/2022 14.7.2022 Objednávka DUJAVA - Kovovyroba    
Detail Objednávka vyšlá 52017 23.2.2017 Objednávka DUNEX - Michal Nestorík    
Detail Objednávka vyšlá 23/2017 1.6.2017 Objednávka Dvor u Mačíka    
Detail Objednávka vyšlá 39/2017 11.10.2017 Objednávka Dvor u Mačíka    
Detail Objednávka vyšlá 2016 18.11.2015 Objednávka EKOS    
Detail Objednávka vyšlá 6A2019 17.4.2019 Objednávka Ekos    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok 1 16.7.2019 O zbere , preprave a zneškodňovaní KO a DSO Ekos 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 28.11.2014 Zmluva o dielo EKOS spol. s.r.o. 36168475   
Detail Objednávka vyšlá 3/2021 13.8.2021 Objednávka Ekos, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 01/2008- BIO. 4.3.2011 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2011 EKOS, spol. s .r. o. 36168475   
Detail Faktúra došlá 20113338 14.9.2011 Faktúra EKOS, spol. s.r.o. 36168475  1 017,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120172 7.2.2012 Fatúra EKOS Ekos, spol. s.r.o. 36168475  1 458,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 29.2.2012 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2012 EKOS, spol. s.r.o. 36168475   
Detail Faktúra došlá 20114149 13.10.2011 Faktúra Ekos,spol. s.r.o. 36168475  1 103,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy Dodatok č. 1/ Ekoservis 9.1.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/2016 o Odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej... EKOSERVIS 31714030   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 01/2016 25.1.2016 Zmluva o dielo č. 01/2016 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o. 31714030   
Detail Objednávka vyšlá 23/2021 30.12.2021 Objednávka Ekoservis Slovensko, s.r.o.    

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies