Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 3/2021 13.8.2021 Objednávka Ekos, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 01/2008- BIO. 4.3.2011 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2011 EKOS, spol. s .r. o. 36168475   
Detail Faktúra došlá 20113338 14.9.2011 Faktúra EKOS, spol. s.r.o. 36168475  1 017,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120172 7.2.2012 Fatúra EKOS Ekos, spol. s.r.o. 36168475  1 458,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 12012 29.2.2012 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2012 EKOS, spol. s.r.o. 36168475   
Detail Faktúra došlá 20114149 13.10.2011 Faktúra Ekos,spol. s.r.o. 36168475  1 103,35 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 01/2016 25.1.2016 Zmluva o dielo č. 01/2016 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o. 31714030   
Detail Objednávka vyšlá 23/2021 30.12.2021 Objednávka Ekoservis Slovensko, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 21/2021 30.12.2021 Objednávka Elektroalica, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 33/2019 28.1.2020 Objednávka ELRO    
Detail Objednávka vyšlá 39/2019 28.1.2020 Objednávka ELRO s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 45/2017 20.11.2017 Objednávka ELRO, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 18/2020 30.12.2020 Objednávka ELRO, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 16/2021 13.8.2021 Objednávka ELRO, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 22/2020 30.12.2020 Objednávka ELRO,s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 9266408U01 18.7.2013 Zmluva Environmentálny fond 30796491   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy E1614 08U03 23.11.2021 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond 30796491   
Detail Objednávka vyšlá 30/2015 27.10.2015 Objednávka ESU WORK, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy č. 1 28.3.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 20012010 Euro-Building, a.s. 35683066   
Detail Faktúra došlá 200100403 6.9.2011 Faktúra EURO-BUILDING, a.s. 35683066  110 352,58 EUR 

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies