Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 12013 8.2.2013 došlé faktúry za január 2013 12013    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 24ZVS0000698426Q 10.2.2014 Zmluva o pripojení 24ZVS0000698426Q 36599361   
Detail Objednávka vyšlá 61/2016 10.11.2016 Objednávka ABRIS, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 432015 16.12.2015 Objednávka ADIN, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 23/2016 11.5.2016 Objednávka ADIN, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 462016 10.8.2016 Objednávka ADIN, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 472016 10.8.2016 Objednávka ADIN, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 112013 19.4.2013 Objednávka Agentúra reg. rozvoja PSK    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2013 30.12.2013 Zmluva o poskytovaní implementačných služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.... Agentúra regionálneho rozvija PSK 37885341   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1/2012 25.1.2012 Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o finančný príspevok z Programu cezhraničnej... Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprá 37 885 341   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1 31.8.2015 Dodatok Agentúra regionálneho rozvoja PSK 37885341   
Detail Objednávka vyšlá 27/2016 11.5.2016 Objednávka Andrej Mitura    
Detail Objednávka vyšlá 16/2017 30.5.2017 Objednávka Andrej Mitura    
Detail Objednávka vyšlá 10/2018 8.8.2018 Objednávka Andrej Mituva    
Detail Objednávka vyšlá 45/2015 17.12.2015 Objednávka Anna Foľvarská, Dvor u Mačíka    
Detail Objednávka vyšlá 22/2018 8.8.2018 Objednávka Anna Foľvarská- Dvor u Mačíka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2017 17.3.2017 Kúpna zmluva Anna Matoľáková    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2017 24.5.2017 Dodatok ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 17.3.2017 Anna Matoľáková    
Detail Objednávka vyšlá 18/2017 30.5.2017 Objednávka Anna Šalamanová    
Detail Objednávka vyšlá 26/2016 11.5.2016 Objednávka Anna Šalamonová - Automix    

profil verejného obstarávateľa