Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1802011 18.3.2013 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 180310 19.3.2018 Licenčná zmluva IFOsooft s. r. o. 31666108   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 19/2014 16.5.2014 Mandántna zmluva INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476   
Detail Objednávka vyšlá 19/2016 11.5.2016 Objednávka DragaAnna    
Detail Objednávka vyšlá 19/2017 30.5.2017 Objednávka Ing. Milan Štupák - IVS    
Detail Objednávka vyšlá 19/2018 8.8.2018 Objednávka Prometeus    
Detail Objednávka vyšlá 19/2019 16.7.2019 Objednávka Juno, DS    
Detail Objednávka vyšlá 19/2020 30.12.2020 Objednávka PROMETEUS, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 19/2021 13.8.2021 Objednávka Miroslav Galica    
Detail Objednávka vyšlá 19/2022 23.8.2022 Objednávka Anna Foľvarská-Dvor u Mačíka    
Detail Objednávka vyšlá 19/2023 18.8.2023 Objednávka Mases - SNCA    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 19/38/010/5 6.12.2019 Dohoda č. 19/38/010/5 Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 19/38/054/115 1.7.2019 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 19/38/51A2/7 2.4.2019 Dohoda číslo:19/38/51A2/7 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného... ÚPSVaR 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 19/§52/2015/ŠR 27.1.2015 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Úrad práce, sociaálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 190102 10.1.2019 Zmluva o dielo IFOsoft s.r.o. 31666108   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 192018JU 26.11.2018 Zmluva o dielo JUNO DS 36501522   
Detail Objednávka vyšlá 1A2019 17.4.2019 Objednávka REPO    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 1cvč 2013 28.3.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie na Centrum voľného času na rok 2013 Obec Stráňany 000330221   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 2 25.4.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Prešovský samosprávny kraj 37870475   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies