Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/015/13 20.6.2014 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/020/11 16.8.2011 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) Dexia banka Slovensko a.s. 31575951  443 604,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/020/11 9.8.2012 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úveru (B) Prima banka Slovensko, a. s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/025/08 16.8.2011 Dodatok k Zmluve o termínovanom úvere Dexia banka Slovensko a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/025/08 10.8.2012 Zmluva o terminovanom úvere Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/025/08 20.4.2016 Zmluva o termínovanom úvere Prima banka Slovensko, a. s. 31575951   
Detail Objednávka vyšlá 18/2016 11.5.2016 Objednávka DragAnna    
Detail Objednávka vyšlá 18/2017 30.5.2017 Objednávka Anna Šalamanová    
Detail Objednávka vyšlá 18/2018 8.8.2018 Objednávka Winks, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/2018 JUNO 26.11.2018 Zmluva o dielo JUNO DS 36501522   
Detail Objednávka vyšlá 18/2019 16.7.2019 Objednávka Veolia, PVPS    
Detail Objednávka vyšlá 18/2020 30.12.2020 Objednávka ELRO, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 18/2021 13.8.2021 Objednávka Mimar servis    
Detail Objednávka vyšlá 18/2022 18.8.2022 Objednávka JUNO DS,s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 18/2023 31.7.2023 Objednávka Tomáš Dinis    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/38/010/14 27.11.2018 Dohoda ÚPSVaR 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/38/012/1 8.1.2018 Dohoda č. 18/38/012/1 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. resp. bod 5 zákona č.... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/38/054/149 26.9.2018 Dohoda ÚPSVaR 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/38/054/78 30.5.2018 Dohoda Obec Kamienka    
Detail Zmluva Dodávateľské zmluvy 18/38/50J/6 28.3.2018 Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536   

profil verejného obstarávateľa

Nastavenia cookies