Aktuality

Aktuality


Všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu žien
5.3.2019

Všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu žien

Vážené dámy,
želám Vám pri príležitosti Medzinárodného dňa žien veľa lásky, ktorá Vás rozžiari, pevné zdravie, vďaka ktorému môžete naplno ukázať Vašu silu a veľa radosti, ktorú budete ďalej šíriť úsmevom.
S úctou
Ing. Juraj Jedinák
starosta obce
OZNAM
25.2.2019

OZNAM

Obec Kamienka oznamuje občanom, že si môžu prísť uhradiť poplatok za tuhý komunálny odpad za rok 2019.
POCHOD NA BEŽKÁCH "PO KAMJUNSKYCH STEŽKACH"
8.2.2019

POCHOD NA BEŽKÁCH "PO KAMJUNSKYCH STEŽKACH"

Serdečňi pozyvame všytkych KAMJUNČANYV i našych rodakyv a hostiv na
X. pochod na bežkach PO KAMJUNSKYCH STEŽKACH, kotryj ša uskutočnit
v neďiľu 10. 2. 2019.


XIV. ROČNÍK KAMIENSKA PODKOVA V ZIME NA SANIACH
6.2.2019

XIV. ROČNÍK KAMIENSKA PODKOVA V ZIME NA SANIACH

Dňa: 16.02.2019
Štart: 10:00 hod.


OZNAM
31.1.2019

OZNAM

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť bude od 30.01.2019 vykonávať v obci Kamienka odpočty vodomerov z dôvodu ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody.
Z uvedeného dôvodu žiada odberateľov, aby v zmysle zákona 442/2002 Z.z. §26, ods. f umožnili prístup k vodomeru. Na odbernom mieste, kde sa nebude dať urobiť odpočet vodomera, naša spoločnosť bude akceptovať samoodpočet nahlásený odberateľom.
Kontakt: č.t. 0850 111 800 Call centrum
E-mail: info@pvpsas.sk