Aktuality

Aktuality

Výročná schôdza miestnej organizácie JDS v Kamienke
3.4.2019

Výročná schôdza miestnej organizácie JDS v Kamienke

17.2.2019 sa uskutočnila výročná schôdza JDS v Kamienke. Predsedníčka p. Eva Sivuľková predniesla výročnú správu , po ktorej nasledovala bohatá diskusia. Výročnú schôdzu prišli pozdraviť aj žiaci ŽŠ s kultúrnym programom a milým prekvapením bolo vystúpenie speváčok z Malého Lipníka. Všetkým členom JDS v Kamienke prajeme veľa zdravia a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


Krst knihy
3.4.2019

Krst knihy

1.2.2019 v Prešove, v priestoroch Rusínskeho múzea sa uskutočnil slávnostný krst knihy "PASTUSI I GAZDYVSTVO, RUSÍNSKE OBYČAJE ZO SPÍŠA" . Autorom knihy je náš rodák Mikuláš Koneval. Srdečne blahoželáme.


Beh víťazstva
2.4.2019

Beh víťazstva

19.1.2019 sa uskutočnil tradičný "Beh víťazstva" na počesť oslobodenia našej obce.Chcem veľmi pekne poďakovať hlavnému organizátorovi tohto podujatia a to TJ MIER Kamienka a všetkým sponzorom, vďaka ktorým sa mohlo realizovať krásne športové podujatie, ktorého sa zúčastnilo cca 80 pretekárov nielen z Kamienky, ale aj z okresu Stará Ľubovňa.


Výročná schôdza miestneho spolku SČK v Kamienke
2.4.2019

Výročná schôdza miestneho spolku SČK v Kamienke

24.2.2019 sa uskutočnila výročná schôdza, kde predsedníčka p. Helena Choborová predniesla správu o činnosti. V diskusii vystúpila doktorka pre dospelých MUDr. Mária Hovanová.


Výročná členská schôdza oblastnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov v Kamienke
2.4.2019

Výročná členská schôdza oblastnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov v Kamienke

10.1.2019 sa uskutočnila výročná schôdza odbojárov, na ktorej predniesol správu Mgr. Juraj Vančík - predseda. V diskusii tiež vystúpil okresný predseda p. Václav Homišan.


POCHOD NA BEŽKÁCH "PO KAMJUNSKYCH STEŽKACH"
2.4.2019

POCHOD NA BEŽKÁCH "PO KAMJUNSKYCH STEŽKACH"

10.2.2019 sa uskutočnil X. ročník "Pochod na bežkách po Kamjunskych stežkach" . Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, poslancom OZ ale aj všetkým účastníkom jubilejného pochodu. Po skončení podujatia, každý účastník pochodu dostal DIPLOM za účasť na jubilejnom X. ročníku.


Furmanské preteky "KAMJUNSKA PODKOVA" XIV ročník
2.4.2019

Furmanské preteky "KAMJUNSKA PODKOVA" XIV ročník

16.2.2019 sa v našej obci uskutočnil XIV. ročník furmanských pretekov. Úprimné a srdečné poďakovanie patrí všetkým furmanom, organizátorom a všetkým divákom, ktorí sa zúčastnili tohto krasného podujatia.


SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS  DO 1. ROČNÍKA
1.4.2019

SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Základná škola s materskou školou v Kamienke srdečne pozýva na SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA, ktorý sa uskutoční dňa 4. 4. 2019 o 15:00 hod v budove základnej školy.


Výročná schôdza DHZ Kamienka
1.4.2019

Výročná schôdza DHZ Kamienka

27.12.2018 sa uskutočnila výročná členská schôdza DHZ Kamienka. Novou predsedníčkou DHZ sa stala Mgr. Silvia Čopjaková. Blahoželáme


VOĽBA PREZIDENTA SR - VÝSLEDKY II. KOLO
1.4.2019

VOĽBA PREZIDENTA SR - VÝSLEDKY II. KOLO

Výsledky volieb prezidenta SR v obci Kamienka - II. kolo