Aktuality

Aktuality


 POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY
17.4.2019

POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY

Vážení Kamienčania a hostia,
želám vám požehnané a radostné prežitie Veľkonočných sviatkov, nech sú vaše domovy plné pokoja, stôl hýri hojnosťou a srdcia blízkych naplnené láskou a porozumením.
Ing. Juraj Jedinák, starosta obceAltánok pri "ščave"
10.4.2019

Altánok pri "ščave"

V rámci projektu " Kúpele poľsko - slovenského pohraničia 1. etapa - výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu, je aj v našej obci vybudovaný tento altánok, ktorý je súčasťou projektu. K tomu ešte pribudnú informačné tabule a skladacie mapy, prezentujúce tento projekt.


DEŇ UČITEĽOV
9.4.2019

DEŇ UČITEĽOV

V mesiaci marec si pripomíname DEŇ UČITEĽOV a pri tejto príležitosti obec Kamienka aj tento rok pripravila slávnostné stretnutie terajších učiteľov, ale aj tých, ktorí pracovali v škole a v súčastnosti sú už v dôchodkovom veku. Starosta obce Ing. Juraj Jedinák spolu s poslancami OZ všetkým prítomným učiteľom poďakoval za ich prácu pri vzdelávaní a výchove mladej generácie, ktorá si vyžaduje každodennú dávku trpezlivosti. Všetkým učiteľom ďakujem za krásne a vzácne chvíle strávené počas tohto podujatia.


Puščaňová krojová zábava
4.4.2019

Puščaňová krojová zábava

2.3.2019 sa uskutočnila"Puščaňová krojová zábava - ples". Srdečné poďakovanie patri už tradične hlavnému organizátorovi a to výboru miestnej organizácie JDS v Kamienke, pohostinstvu DROTÁR a všetkým sponzorom.


Výročná schôdza miestnej organizácie JDS v Kamienke
3.4.2019

Výročná schôdza miestnej organizácie JDS v Kamienke

17.2.2019 sa uskutočnila výročná schôdza JDS v Kamienke. Predsedníčka p. Eva Sivuľková predniesla výročnú správu , po ktorej nasledovala bohatá diskusia. Výročnú schôdzu prišli pozdraviť aj žiaci ŽŠ s kultúrnym programom a milým prekvapením bolo vystúpenie speváčok z Malého Lipníka. Všetkým členom JDS v Kamienke prajeme veľa zdravia a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


Krst knihy
3.4.2019

Krst knihy

1.2.2019 v Prešove, v priestoroch Rusínskeho múzea sa uskutočnil slávnostný krst knihy "PASTUSI I GAZDYVSTVO, RUSÍNSKE OBYČAJE ZO SPÍŠA" . Autorom knihy je náš rodák Mikuláš Koneval. Srdečne blahoželáme.


Beh víťazstva
2.4.2019

Beh víťazstva

19.1.2019 sa uskutočnil tradičný "Beh víťazstva" na počesť oslobodenia našej obce.Chcem veľmi pekne poďakovať hlavnému organizátorovi tohto podujatia a to TJ MIER Kamienka a všetkým sponzorom, vďaka ktorým sa mohlo realizovať krásne športové podujatie, ktorého sa zúčastnilo cca 80 pretekárov nielen z Kamienky, ale aj z okresu Stará Ľubovňa.


Výročná schôdza miestneho spolku SČK v Kamienke
2.4.2019

Výročná schôdza miestneho spolku SČK v Kamienke

24.2.2019 sa uskutočnila výročná schôdza, kde predsedníčka p. Helena Choborová predniesla správu o činnosti. V diskusii vystúpila doktorka pre dospelých MUDr. Mária Hovanová.