Aktuality

Aktuality

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
15.6.2018

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Starej Ľubovni
V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa
od 15.06.2018 od 08,00 hodiny , do odvolania.


OPRAVA MINERÁLNEHO PRAMEŇA  -  "ŠČAVA"
15.6.2018

OPRAVA MINERÁLNEHO PRAMEŇA - "ŠČAVA"

V mesiaci jún bola zrealizovaná rekonštrukcia minerálneho prameňa "ŠČAVA".
Pozrite si premenu prameňa "ŠČAVA".
POZOR! Tento objekt je chránený kamerovým systémom.


VÝSTAVBA CYKLOTRASY  V KAMIENKE
15.6.2018

VÝSTAVBA CYKLOTRASY V KAMIENKE

Aj v mesiaci jún pokračujú práce na výstavbe CYKLOTRASY.


Bezplatné meranie zraku
11.6.2018

Bezplatné meranie zraku

KEDY: 20.06.2018 o 9:30 - 11:00 h.
KDE: Zasadačka OcÚ Kamienka

CYKLOTRASA - KAMIENKA
24.5.2018

CYKLOTRASA - KAMIENKA

Firma Inžinierske stavby Košice,
dňa 25.5.2018 začala výstavbu cyklotrasy v našom katastrálnom území.


„SMS pomoc 112“
24.5.2018

„SMS pomoc 112“

Vážení priatelia, informačný leták je o tom, akým spôsobom správne využívať SMS na číslo tiesňového volania 112.