OZNAM

PVPS a. s. Stará Ľubovňa oznamuje, že od 31.01.2024 do 03.02.2024 bude vykonávať v obci Kamienka odpočty vodomerov z dôvodu ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody. Z uvedeného dôvodu žiada odberateľov pitnej vody, aby umožnili prístup k vodomeru.
Nastavenia cookies