Aktuality

Aktuality

MILUJEM SLOVENSKO
22.11.2017

MILUJEM SLOVENSKO

V piatok 24. 11. 2017 sa v televíznej relácii MILUJEM SLOVENSKO na RTVS 1 predstaví ako hosť starosta obce Kamienka so súborom Barvinok. Budú prezentovať NAJ DEDINKU SLOVENSKA, našu obec, jej zvyky a tradície. Reláciu si môžete pozrieť na RTVS 1 v piatok so začiatkom o 20.30 h a v repríze v sobotu 25. 11. 2017 so začiatkom o 16.15 h.


Bezpečná vykurovacia sezóna 2017/2018
21.11.2017

Bezpečná vykurovacia sezóna 2017/2018

Počas vykurovacieho obdobia evidujú hasiči každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom v rodinných i bytových domoch. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov ako napr.vyhorenie sadzí v komíne, narušená celistvosť komína prípadne dymovodu a pod.


Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých
31.10.2017

Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

Sviatok Všetkých svätých i Pamiatka zosnulých neodmysliteľne patria k tomuto jesennému času.
Zapáľme preto plamienok sviečky pre všetkých tých, ktorí odišli do neba, ale stále žijú v našich mysliach a srdciach.
Ing. Juraj Jedinák, starosta obce.


POĎAKOVANIE - VÚC Prešov
31.10.2017

POĎAKOVANIE - VÚC Prešov

Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja.


3. ročník Spomienkového turistického pochodu
31.10.2017

3. ročník Spomienkového turistického pochodu

8.10.2017 Obec Kamienka a TJ Mier Kamienka zorganizovali pre milovníkov turistický 3. ročník spomienkového turistického pochodu.
Na trase Kamienka - Veľký Lipník cez Veterný vrch (nadmorská výška 1 112m.) za sprievodu a odborného výkladu nášho konateľa Tisiny s.r.o. Ing. Slavomíra Vislockého a odborného lesného hospodára Ing. Jána Bittnera, sme mali jedinečnú príležitosť prejsť a vidieť naše lesy a pozemky v katastri Veľký Lipník, ktorých vlastníkom je Obec Kamienka.
Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa pochodu zúčastnili a tiež Ing. Vislockému a Ing. Bittnerovi za sprievod a odborný výklad počas trasy a poslancom OZ za prípravu občerstvenia po skončení pochodu na amfiteátri Dubne.
Ing. Juraj Jedinák, starosta obce


10. ročník dňa otvorených dverí PSK
31.10.2017

10. ročník dňa otvorených dverí PSK

Počas tohto podujatia na Úrade PSK naša obec prezentovala Obec Kamienku ako Naj dedinku Slovenska a v spolupráci s Ľubovnianskym osvetovým strediskom sme dôstojne prezentovali našu obec, jej zvyky, kultúru, drotárstvo a folklór.
Srdečne ďakujeme všetkým zúčastneným za skvelú prezentáciu našej obce.
Ing. Juraj Jedinák, starosta obce.


Október - mesiac úcty k starším
6.10.2017

Október - mesiac úcty k starším

Október je mesiac, ktorý je jedným z troch posledných v mesiaci, možno už trochu chladný, a však spolu s mesiacom máj, skrýva v sebe asi najväčšie čaro ročného obdobia. Hýri pestrými farbami a padajúcim farebným lístím.
Október je mesiacom úcty k starším.
„Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k naším otcom a k naším mamám. K naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.“


3. ročník Spomienkového turistického pochodu
29.9.2017

3. ročník Spomienkového turistického pochodu

Obec Kamienka a TJ "Mier" Kamienka organizujú 3. ročník "SPOMIENKOVÉHO TURISTICKÉHO POCHODU".
Pochod je naplánovaný na 8. októbra 2017.
Registrácia účastníkov bude 8. októbra 2017 o 11.00 hod. pred budovou amfiteátra DUBNE.
Štart pochodu je naplánovaný na 11.30 hod. od amfiteátra DUBNE.


Ukončenie rekonštrukcie KD 2017
7.9.2017

Ukončenie rekonštrukcie KD 2017

Dňa 11.8.2017 bola ukončená rekonštrukcia KD. Touto cestou chcem poďakovať za prevedené rekonštrukčné práce firme Ing. Milan Štupák- IVS, Nová Ľubovňa a tiež chcem poďakovať za vypracovanie vizualizácie, realizačný projekt a celkovú architektúru revitalizácie vnútorných priestorov kultúrneho domu nášmu rodákovi Ing. arch. Jurajovi Konevalovi.
Ing. Juraj Jedinák, starosta obce.


Pečenie nalešnikov 2017 Hniezdne
7.9.2017

Pečenie nalešnikov 2017 Hniezdne

Touto cestou sa chcem poďakovať za účasť a skvelú reprezentáciu našej NAJ DEDINKY SLOVENSKA KAMIENKY na súťaží okolitých obci v pečení placiek - Nalešnik na podujatí Nestville Chopper fest 2017. Poďakovanie patrí: p. Oľge Sivuľkovej, Helene Glosíkovej, Darine Horendžákovej a p. poslancovi Stanislavovi Sivuľkovi. Obec Kamienka, NAJ DEDINKA SLOVENSKA získala na tomto podujatí 3. miesto. BLAHOŽELÁM
Ing. Juraj Jedinák, starosta obce